Research Chair: Public Governance Law (PGL)

These publication lists might not be complete. Publications are added regularly.

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type
Jump to: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986
Number of items: 202.

2014

Broos, Lesley Constantinus Petrus (2014) 'Publieksvriendelijk' versnellen van innovatie in netwerksectoren: een exploratie van wetstechnische mogelijkheden ter bevordering van innovatie in de telecomsector, met behoud van de bescherming van publieke belangen. thesis.

2013

Harmsen, M. (2013) Ambtshalve toetsing: gerechtvaardigde uitzondering of uitgeholde regel? Een rechtsgeleerd onderzoek naar de legitimering van het verbod van ambtshalve toetsing door de bestuursrechter van besluiten aan materieel recht. thesis.

Heldeweg, Michiel A. (2013) Opposition Michiel A. Heldeweg: Gül Özerol, Aligning the Multiplicities in Natural Resource Governance. A Study on the Governance of Water and Land Resources in Irrigated Agriculture, University of Twente 19 September 2013. .

Heldeweg, Michiel A. (2013) Opposition Michiel A. Heldeweg: Nupur Chowdhury, Securing Legal Certainty in Multi-level Regulation: A Socio-Legal Study of Medical Device and pharmaceutical Product Regulation in Europe, University of Twente 06 September 2013. .

Sanders, Maurits Philippus Thomas (2013) Publiek-private samenwerking in de Nederlandse energiesector: vorm en legitimiteit. thesis.

2012

Heldeweg, M.A. (2012) Annotation to: ABRS (5 September 2012) Jurisprudentie bestuursrecht, 2012 (238). LJN BX6537. (Zelf in het beleid voorzien?), ISSN 1380-7056

Heldeweg, Michiel A. (2012) Certificering van energie-efficientie: privaat gecertificeerd, publiek geborgd? In: Vierde NILG jaarcongres 2012: 'De governance-dimensie van enkele deelgebieden van het recht', 21-11-2012, Amersfoort.

Heldeweg, M.A. and Seerden, R.J.G.H. (2012) Environmental law in the Netherlands. Kluwer Law International, Europe. ISBN 9789041145871

Heldeweg, Michiel A. and Ruiter, Dick W.P. (2012) Fostering innovation by regulatory regime design: beyond indifference. In: Fourth Annual meeting of The Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies, S.NET 2012, 22-26 October 2012, Enschede, the Netherlands.

Heldeweg, Michiel A. (2012) Juridische kwaliteitszorg voorbij de regels? In: Congres Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur, 14 juni 2012, Amersfoort.

Sanders, M.P.T. and Heldeweg, M.A. (2012) Legitimate biofuel PPP-networks; a three type case-study analysis. In: 9th Annual Work Conference of the Netherlands Institute of Government (NIG), 29-30 November 2012, Leuven, Belgium.

Heldeweg, Michiel A. (2012) Oppositie M.A. Heldeweg, d.d. 23 maart 2012. H.C. Borgers, Duurzaam handelen. Een onderzoek naar een normatieve grondslag van het milieurecht, Sdu/Den Haag 2012. Erasmus Universiteit. Promotoren: prof.dr. E. Hey, prof.mr. M.A. Loth. .

Heldeweg, Michiel A. (2012) Oppositie M.A. Heldeweg, d.d. 28 september 2012. Cheryl de Boer, Contextual water management. A study of governance and implementation processes in local stream restoration projects.University of Twente. .

Heldeweg, Michiel A. (2012) Oppositie Michiel A. Heldeweg: Vera Vikolainen, Nature at work. The feasibility of building with nature projects in the context of EU Natura 2000 implementation, University of Twente, 21 december 2012. .

Sanders, M.P.T. and Heldeweg, M.A. (2012) Publiek-private samenwerking: evenwichtskunst tussen juridisch-bestuurskundige waarden. Bestuurswetenschappen, 66 (1). 39 - 56. ISSN 0165-7194

Heldeweg, Michiel A. (2012) Regulering van technologische innovatie? In: Jaarsymposium Juridisch Platform Twente 'High Tech Legal Touch', Enschede, 15 juni 2012, 15 juni 2012, Enschede.

Heldeweg, Michiel A. (2012) The (legal) design of hybrid organizations as institutionalization of good governance trade-offs between contradictory values. In: XVI Annual Conference of the International Research Society for Public Management, IRSPM, Rome, Italy, 13 April 2012, 11-13 April 2012, Rome.

Heldeweg, Michiel A. and Seerden, Rene J.G.H. (2012) The Netherlands. In: R. Blanpain & Marc Boes & K. Deketelaere (Eds.), International encyclopaedia of laws. Environmental law. Kluwer Law and Taxation. ISBN 9789065449450

2011

Heldeweg, M.A. (2011) Annotation to: ABRS (2011) Jurisprudentie bestuursrecht . LJN BP1352. (Camel's nose?), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (2011) Commentaar art. 4:84 Awb. In: K.J. de Graaf (Ed.), Sdu commentaar Algemene wet bestuursrecht 2011. Sdu Uitgevers, pp. 358-366. ISBN 9789012386586

Heldeweg, Michiel A. and Kica, Evisa (2011) Conclusion "Regulating Technological Innovation: A Multidisciplinary Approach". In: M.A. Heldeweg & Evisa Kica (Eds.), Regulating technological innovation : a mutlidisciplinary approach. Palgrave Macmillan, pp. 225-229. ISBN 9780230363632

Heldeweg, M.A. and Rijken, G.J. (2011) De consumentenautoriteit als toezichthouder. In: E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek consumentenrecht : een overzicht van de rechtspositie van de consument, 3e dr. Paris, pp. 577-596. ISBN 9789490962050

Heldeweg, Michiel (2011) Hybride regulering: zegen of vloek? (powerpoint presentatie). In: NILG jaarcongres, Law & Governance, sessie 3, 29 november 2011, Wageningen.

Heldeweg, M.A. and Kica, Evisa (2011) Introduction "Regulating technological innovation: a multidisciplinary approach. In: M.A. Heldeweg & Evisa Kica (Eds.), Regulating technological innovation : a mutlidisciplinary approach. Palgrave Macmillan, pp. 1-14. ISBN 9780230363632

Heldeweg, Michiel A. (2011) Legal design of smart rules and regimes: regulating innovation. In: M.A. Heldeweg & Evisa Kica (Eds.), Regulating technological innovation : a mutlidisciplinary approach. Palgrave Macmillan, pp. 37-52. ISBN 9780230363632

Heldeweg, Michiel A. (2011) Oppositie Johan A.M. de Kruijf, Universiteit Twente, 16 juni 2011. Autonomy and control of public bodies. Legat and economic autonomy and parliamentary control on service provision by zbos. In: Promotie Johan A.M. de Kruijf, 16 juni 2011, Enschede, Universiteit Twente.

Sanders, Maurits Ph.Th. and Heldeweg, Michiel A. (2011) Regulating public-private modalities for organising technological innovations in the energy sector: an ex-ante analysis framework for legitimate forms of PPP. In: Annual Work Conference of the Netherlands Institute of Government (NIG), 1-2 December 2011, Rotterdam.

Heldeweg, Michiel A. and Kica, Evisa (2011) Regulating technological innovation: a multidisciplinary approach: an introduction. Palgrave Macmillan. ISBN 9780230363632

Sanders, M.P.T. and Wempe, J.F.D.B. (2011) Ruimte voor groen gas. ROmagazine, 29 (11). pp. 30-31. ISSN 1571-0122

Sanders, M.P.T. (2011) The collaborative enterprise: a legitimate structure for PPPs. In: Aloys Prinz & Bert Steenge & Gert-Jan Hospers & Martin Langen (Eds.), Global forces, local identity: the economics of cultural diversity. Wirtschaft, 28 . LIT Verlag, pp. 168-201. ISBN 9783643901507

Heldeweg, M.A. (2011) Towards legal design of smart rules & regimes (powerpoint presentatie). In: Seminar on legal theory, 15 March 2011, Stockholm.

Heldeweg, Michiel A. (2011) promotie Jeff Sybesma, Toezicht en legaliteit. Opstellen over bestuurlijk toezicht en de legaliteit van bestuurlijke bevoegdheden in de Nederlandse Antillen, UNA/UvC, dd 21 oktober 2011. In: Promotie Jeff Sybesma, 21 oktober 2011, Nederlandse Antillen.

2010

Heldeweg, M.A. (2010) Annotation to: ABRS (2010) Jurisprudentie bestuursrecht, 2010 (42). LJN BK5051. (Nomen est omen, maar niet in Noord-Brabant?), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (2010) Annotation to: ABRS (2010) Jurisprudentie bestuursrecht, 2010 (68). LJN BL1832. (Exceptief beleid), ISSN 1380-7056

Heldeweg, Michiel (2010) Consumenten- en dienstenrecht: redactioneel artikel. Tijdschrift voor consumentenrecht en handelspraktijken, 2010 (2). pp. 58-62. ISSN 1871-3947

Heldeweg, Michiel A. (2010) Een klare lijn: hybriditeit de anomalie voorbij? Bestuurswetenschappen, 2010 (6). pp. 53-74. ISSN 0165-7194

Heldeweg, Michiel A. (2010) Een stuurman als toezichthouder. In: Symposium De regisserende overheid, KienhuisHoving/Gemeente Enschede, 12 januari 2010, Enschede.

Heldeweg, Michiel A. (2010) Oppositie promotie Carlie Geerdink, Regional Economic development games of competition and cooperation, Universiteit Twente, 8 december 2010. In: Promotie Carlie Geerdink, 8 december 2010, Enschede, Universiteit Twente.

Heldeweg, Michiel A. (2010) Oppositie promotie Marnix Smit (22.12.2010), Publiek belang: hoe houd je het op de rails? Een studie naar de effectiviteit en legitimiteit van planvorming voor stationslocaties, Universiteit Twente. In: Promotie Marnix Smit, 22-12-2010, Enschede, Universiteit Twente.

Heldeweg, Michiel A. (2010) Smart rules & regimes : publiekrechtelijk(e) ontwerpen voor privatisering en technologische innovatie. University of Twente, Enschede. ISBN 9789090255170

2009

Heldeweg, M.A. (2009) Annotation to: ABRS (2009) Jurisprudentie bestuursrecht, 2009 (6). LJN BG1839. (Het blijft tobben?), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (2009) Annotation to: ABRS (2009) Jurisprudentie bestuursrecht, 2009 (94 en 98). LJN BH3249 / LJN BH4633. (Beleidsregels; afwijkingsbevoegdheid), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (2009) Annotation to: ABRS (2009) Jurisprudentie bestuursrecht, 2009 (33). LJN: BG4720. (Toelating & Beleidsregels), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (2009) Annotation to: ABRS (22 April 2009) Jurisprudentie bestuursrecht, 2009 (143). LJN BI 1864. (Voortvarend beleid?), pp. 726-733. ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (2009) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (2009) Jurisprudentie bestuursrecht, 2009 (86). AWB 07/801, LJN BH0855. (Nadeelcompensatie, ondernemersrisico, vertrouwensbeginsel), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (2009) Crisis; geen crisis - publiekrechtelijk gezien. In: Statenconferentie Macht en Gezag, 25 november 2009.

Sanders, M.P.T. and Wempe, J.F.D.B. (2009) De lessen van de Bos en Lommerplein-affaire. Naar een nieuwe invulling van publiek-private samenwerking. De Europese Gemeente, 44 (3). pp. 30-31. ISSN 0166-4743

Broos, L.C.P. and Heldeweg, M.A. and Wessel, R.A. (2009) European organization of telecom regulators and the impact on the pace of telecom innovations, Is EU modesty hampering innovation in telecom? Think global, act local…. In: 2nd Annual conference on competition and regulation in network industries, 20 November 2009, Brussels.

Heldeweg, M.A. (2009) Het specialiteitsbeginsel (ABRS 1 april 1996, JB 1996/155 (Velpse Duivenhok)). In: R.J.N. Schlössels & C.L.G.F.H. Albers & A.J. Bok & A.M.M.M. Bots (Eds.), JB Select, 2e herz. dr. Sdu Uitgevers, pp. 79-96. ISBN 9789012381925

Heldeweg, Michiel and Wessel, Ramses and Dhinakaran, Renuka (2009) Local and regional governments in the age of Europeanisation and globalisation: legal and policy options in a multi-level polity, recommendations. In: Innovation for Good Local and Regional Governance, A European Challenge, 3 april 2009, Enschede (pp. pp. 26-32).

Heldeweg, M.A. (2009) Muddling through, or the pursuit of values? A comment to Ko de Ridder, Safeguarding public values in Social security: a public administration perspective. In: GCL Conference Regulating the Public Interest, 17 November 2009, Groningen.

Heldeweg, M.A. (2009) Opposition PhD assessment committee Merel de Groot, Democratic effects of institutional reform in local government, the case of the Dutch Local Government Act 2002. .

2008

Heldeweg, M.A. (2008) Annotation to: ABRS (2008) Jurisprudentie bestuursrecht, 2008 (235). LJN BF1018. (Geen 'win-win'), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (2008) Demandez l'impossible? Incomplete privatisering en poreuze publieke belangen op eht grensvlak van publiekrecht en privaatrecht. In: M.A. Heldeweg & B.M.J. van der Meulen & J.M.H.F. Teunissen (Eds.), Publiekrecht in de leer, opstellen aangeboden aan prof.mr.dr. A.Q.C. (Twan) Tak. Wolf Legal Publishers, pp. 63-94. ISBN 9789058504302

Heldeweg, M.A. (2008) Dual supervisory governance in consumer law: on the public-private dichotomy in supervisory networks. In: NIG-conferentie, workshop Supervisory governance, 20 november 2008, Enschede.

Heldeweg, M.A. (2008) Inleiding JPT-conferentie "Samenwerking en Recht". In: JPT symposium ‘Samenwerking en Recht’, 19 juni 2008, Enschede, Universiteit Twente.

Saunders, Maurits Ph.Th. and Heldeweg, Michiel A. (2008) Osmosis or an impossible match? A normative perspective on value-exchanges in collaborative public-private enterprises. In: NIG-conferentie, workshop Public values, 20 november 2008, Enschede.

Heldeweg, M.A. (2008) Redactie "Publiekrecht in de leer, opstellen aangeboden aan prof.mr.dr. A.Q.C. (Twan) Tak. Wolf Legal Publishers. ISBN 9789058504302

Heldeweg, M.A. (2008) Towards smart rules & regimes; paper workshop "Smart rules & regimes NGI-conferentie. In: NGI-conferentie, workshop smart rules & regimes, 10 november 2008, Rotterdam.

Heldeweg, M.A. (2008) Voorwoord "Publiekrecht in de leer, opstellen aangeboden aan prof.mr.dr. A.Q.C. (Twan) Tak. In: M.A. Heldeweg & B.M.J. van der Meulen & J.M.H.F. Teunissen (Eds.), Publiekrecht in de leer, opstellen aangeboden aan prof.mr.dr. A.Q.C. (Twan) Tak. Wolf Legal Publishers. ISBN 9789058504302

2007

Heldeweg, Michiel A. (2007) Incomplete privatisation and the porosity of public values; handling discrepancies between public values and privatised services, avoiding reverse privatisation, Paper for the Public values session, NIG conference November 8, 2007. In: NIG-annual conference 2007, 8 November 2007, Tilburg.

2006

Heldeweg, M.A. (2006) Bestuursrecht en beleid. Wolters-Noordhoff. ISBN 9789001541231

Heldeweg, Michiel A. (2006) Chair Seminar 3 "Smart rules & regimes", IGS-spring conference. In: Seminar 3 "Smart rules & regimes", IGS-spring conference, 15-16 June 2006, Enschede.

Heldeweg, Michiel A. (2006) Co-referaat Michiel A. Heldeweg n.a.v. prof.mr.dr. Y. Buruma, Grenzen van de rechtsstaat. In: Studium Generale, 26 September 2006, University of Twente, Enschede.

Heldeweg, M.A. (2006) Dilemma's van de rechtsstaat, co-referaat M.A. Heldeweg (reactie op prof.mr. G. Knigge). In: Studium Generale, 2 oktober 2006, University of Twente, Enschede.

Heldeweg, Michiel (2006) Een evenwichtig discours? In: T. Barkhuysen & W. den Ouden & Y.E. Schuurmans (Eds.), Het model Tak: verhoogde rechtsbescherming in het bestuursrecht? Meijers-reeks, 115 . Kluwer, pp. 83-95. ISBN 9789013038521

Heldeweg, M.A. (2006) Een koekoeksjong in het consumentenrecht? Bestuursrechtelijke aspecten van de nieuwe consumentenautoriteit. Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, 2006 (5). pp. 147-162. ISSN 1871-3947

Heldeweg, Michiel A. (2006) Geregeld toezicht: juridische modaliteiten voor de regeling van het toezicht; i.h.b. toegepast op de nieuwe consumentenautoriteit. In: M.A. Heldeweg (Ed.), Rechtsvorming en governance. Publikaties van de Staatsrechtkring $ Staatsrechtconferenties, 10 . Kluwer, pp. 161-186. ISBN 9789013034424

Heldeweg, M.A. (2006) Over het primaat over het algemeen belang en de problematische aansluiting tussen ‘regulatory mandate’ en ‘stakeholders governance’ bij (wettelijke) belangenafweging. Co-referaat M.A. Heldeweg bij Suzan Stoter en Helen Stout, De Binnenvaartwet: kiezen tussen het anker of het schip. Een onderzoek naar de wijze waarop publieke belangen hun beslag krijgen in de binnenvaartwet
Paper t.b.v. Panel 1. Public Values.
In: NIG-annual conference 2006, 9 November 2006, Amsterdam.

Heldeweg, M.A. (2006) Preadviseur Studiedag over het werk van A.Q.C. Tak. In: Studiedag over het werk van A.Q.C. Tak, 3 maart 2006, Leiden.

Heldeweg, Michiel A. (2006) Supervisory governance, the case of the Dutch Consumer Authority. Utrecht law review, 2 (1). pp. 67-90. ISSN 1871-515X

Heldeweg, M.A. (2006) Who's in charge? A legal view on the primacy over the determination of the public interest under liberalisation and Europeanisation. In: NIG annual conference, 9 November 2006, Amsterdam.

Heldeweg, M.A. (2006) Woord vooraf "Rechtsvorming en governance". In: M.A. Heldeweg (Ed.), Rechtsvorming en governance. Publikaties van de Staatsrechtkring $ Staatsrechtconferenties, 10 . Kluwer, V-VII. ISBN 9789013034424

2005

Heldeweg, M.A. (2005) Chairman workshop "Climate change law" and introduction with the theme: Legal instruments after the entry into force of Kyotot Protocols problems and challenges. In: workshop "Climate change law", 1 december 2005, Edinburgh.

Heldeweg, M.A. (2005) Geregeld toezicht; toezicht en de consumentenautoriteit. In: Staatsrechtconferentie, 16 december 2005, Enschede, the Netherlands.

Heldeweg, M.A. (2005) Good environmental governance in the EU: Lessons from work in progress? In: D.M. Curtin & R.A. Wessel (Eds.), Good governance and the European Union: reflections on concepts, institutions and substance. Ius Commune, 49 . Intersentia, pp. 175-214. ISBN 9789050953818

Heldeweg, M.A. (2005) Inleiding (dagvoorzitter) Staatsrechtconferentie 2005 "Rechtsvorming en governance. In: Staatsrechtconferentie, 16 december 2005, Enschede, the Netherlands.

Heldeweg, Michiel A. (2005) Towards good environmental governance in Europe. European Environmental Law Review, 14 (1). pp. 2-24. ISSN 0966-1646

2004

Heldeweg, M.A. (2004) Beleidsregels. In: E.C.H.J. van der Linden & F.A.M. Stroink (Eds.), Jurisprudentie Bestuursrecht Select. Sdu Uitgevers, pp. 87-106. ISBN 9789054094333

Heldeweg, M.A. (2004) Annotation to: CRvB (2004) Jurisprudentie bestuursrecht, 2004 (305). 03/885 AKW. (Zorgvuldige bekendmaking), ISSN 1380-7056

Heldeweg, Michiel A. (2004) Good Environmental Governance in the EU: Lessons from Work in Progress? [Report]

Heldeweg, Michiel A. and Seerden, Rene J.G.H. and Deketelaere, Kurt R. (2004) Public Environmental Law in Europe: a Comparative Search for a Ius Commune. European Environmental Law Review, 13 (3). pp. 78-89. ISSN 0966-1646

2003

Harmsen, M. and Heldeweg, M.A. (2003) Annotation to: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (2003) De gemeentestem, 2003 (7210). 200204849/1. (Vaststelling huursubsidie; onjuiste adressering; bekendmaking besluit; verschoonbare termijnoverschrijding (Staat)), pp. 397-400. ISSN 0165-7895

Heldeweg, M.A. (2003) Commentaar art. 20.1 t/m 20.13 Wet Milieubeheer. In: Th.G. Drupsteen & P.C. Gilhuis & M.G. Hordijk & F.C.M.A. Michiels (Eds.), Commentaar Wet milieubeheer. VUGA, pp. 83-166. ISBN 9789052506616

Heldeweg, M.A. (2003) Annotation to: Gerechtshof Arnhem (2003) De gemeentestem (7208). 99/415. pp. 323-328. ISSN 0165-7895

Heldeweg, M.A. and Hospers, G.-J. (2003) Grensvervaging tussen overheid en onderneming. In: Stress-congress "Kracht door kennis", 29 oktober 2003, Enschede, Universiteit Twente.

Heldeweg, M.A. (2003) Annotation to: Hoge Raad (2003) De gemeentestem, 2003 (7191). C01/263HR. pp. 461-464. ISSN 0165-7895

Harmsen, M. and Heldeweg, M.A. (2003) Richtsnoeren voor mededingingstoezicht. Een juridische analyse van enkele richtsnoeren van de NMA. Markt en mededinging, 2003 (5). pp. 163-170. ISSN 1387-6236

2002

Heldeweg, M.A. (2002) Annotation to: Centrale Raad van Beroep (2002) Jurisprudentie bestuursrecht, 2002 (32). 99/6521 AKW. (Financiële hardheid mbt de AKW, Beleid SVB), ISSN 1380-7056

Seerden, Rene and Heldeweg, Michiel and Deketelaere, Kurt (2002) Comparative remarks. In: Rene J.G.H. Seerden & Michiel A. Heldeweg & Kurt R. Deketelaere (Eds.), Public environmental law in the European Union and the United States : a comparative analysis. Comparative environmental law & policy series, 5 . Kluwer Law International, pp. 563-583. ISBN 9789041119261

Heldeweg, M.A. and Sybesma, J. and Rogier, L.J.J. (2002) Handboek Nederlands-Antilliaans omgevingsrecht : inleiding tot het recht inzake milieu, natuur en ruimtelijke ontwikkeling op de Nederlandse Antillen. Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht (SNAAR) . Boom Juridische Uitgevers. ISBN 9789054542247

Heldeweg, M.A. (2002) Public environmental law in the European Union and the United States : a comparative analysis. Comparative environmental law & policy series, vol. 5 . Kluwer Law International. ISBN 9789041119261

Seerden, Rene and Heldeweg, Michiel (2002) Public environmental law in the Netherlands. In: Rene J.G.H. Seerden & Michiel A. Heldeweg & Kurt R. Deketelaere (Eds.), Public environmental law in the European Union and the United States : a comparative analysis. Comparative environmental law & policy series, 5 . Kluwer Law International, pp. 341-393. ISBN 9789041119261

Heldeweg, M.A. and Helder, E. (2002) Rechtspraak, rechtsbescherming en rechtstaat. In: H.M. de Jong & P.A. Schuszler (Eds.), Staatkunde : Nederland in drievoud, 2e herz. dr. Nieuwe didactiek voor bestuur en politiek (10). Coutinho, pp. 89-110. ISBN 9789062833511

2001

Heldeweg, M.A. (2001) Annotation to: Arrondissementsrechtbank Rotterdam (2001) Jurisprudentie bestuursrecht, 2001 (286). AKW 98/1688-LAME. (Deskundige, Bewijslast; - wederkerige), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. and Werner, W.G. and Zundert, J.W. van and Schobben, R.J.P. (2001) Bestuursrecht met beleid, 2e dr. Recht voor economische en bedrijfskundige richtingen . Wolters-Noordhoff, Groningen. ISBN 9789001541248

Heldeweg, M.A. (2001) De hoge hoed van het milieubeleid? Een verkenning van de externe integratie tussen ruimtelijke ordening en milieu in het licht van de voorgenomen herziening van Wro Wm. Milieu en recht, 28 (11). pp. 279-287. ISSN 1383-9039

Heldeweg, M.A. and Schobben, R.J.P. and Werner, W.G. (2001) De regel meester: opstellen voor Dick W.P. Ruiter. Twente University Press, Enschede. ISBN 9789036515924

Heldeweg, M.A. (2001) Het spagaat: samenhangen tussen de Twentse rechtstheorie en de Maastrichtse rechtsdogmatie toegepast op publieke rechten. In: M.A. Heldeweg & R.J.P. Schobben & W.G. Werner (Eds.), De regel meester : opstellen voor Dick W.P. Ruiter. Twente University Press, pp. 59-78. ISBN 9789036515924

Harmsen, M. and Heldeweg, M.A. (2001) Mededingingswet en beleidsregels. Markt en mededinging, 2001 (3). pp. 120-123. ISSN 1387-6236

Heldeweg, M.A. (2001) Ongeschreven rechtsbeginselen en geimpliceerde bevoegdheden als opmaat voor een autonoom bestuursrecht? In: H. Koning & E.M.J. Crombag (Eds.), De autonomie van het bestuursrecht. Boom Juridische Uitgevers, pp. 11-55. ISBN 9789054540786

2000

Heldeweg, M.A. (2000) Annotation to: ABRS (2000) Jurisprudentie bestuursrecht, 2000 (6). E01.98.0409. (Deskundigenbericht, Mantovanelli-arrest), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (2000) Boekbespreking C. Backes and G. Betlem (ed.), Integrated pollution prevention and control : the EC directive from a comparative legal and economic perspective. Milieu en recht, 2000 (3). pp. 74-75. ISSN 1383-9039

Heldeweg, M.A. (2000) Commentaar art. 8:1 Awb. In: J.B.J.M. ten Berge (Ed.), Algemene wet bestuursrecht : commentaar op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en invoeringswetgeving, ABR 42. VUGA, pp. 79-114. ISBN 9789060950562

Heldeweg, M.A. (2000) Commentaar art. 8:2 Awb. In: J.B.J.M. ten Berge (Ed.), Algemene wet bestuursrecht : commentaar op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en invoeringswetgeving, ABR 43. VUGA, pp. 95-120. ISBN 9789060950562

Heldeweg, M.A. and Schlössels, R.J.N. and Seerden, R.J.G.H. (2000) De kwadratuur van de algemeen belangactie? Over de legitimiteit van algemeen belangacties in democratisch-rechtsstatelijk en rechtsvergelijkend perspectief. Rechtsgeleerd magazijn Themis, 2000 (2). pp. 43-58. ISSN 0165-0882

Heldeweg, M.A. (2000) Impliciete bevoegdheden in het bestuursrecht: preadvies voor het Symposium 'De autonomie van het bestuursrecht', Maastricht, 31 Mei 2000. In: symposium "De autonomie van het bestuursrecht", 31 mei 2000, Maastricht.

Heldeweg, M.A. (2000) Annotation to: Rechtbank Amsterdam (2000) Jurisprudentie bestuursrecht, 2000 (129). AWB 98/6230 GEMWT. (Plicht tot beleidsregelgeving), ISSN 1380-7056

1999

Heldeweg, M.A. (1999) Confidence in the workings of justice: het (standaard)deskundigenbericht in het Awb-bestuursproces vanuit het perspectief van hoor en wederhoor volgens art. 6 lid 1 EVRM. Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, 1999 (4). pp. 81-88. ISSN 0921-3554

Heldeweg, M.A. (1999) De Maastrichtse School: dimensies van (de beoefening van) het bestuursrecht. In: M.A. Heldeweg & E.C.H.J. van der Linden (Eds.), Uit de school geklapt? : opstellen uit Maastricht. Juridische reeks / Universiteit Maastricht, 7 . Sdu Uitgevers, pp. 1-37. ISBN 9789054092414

Heldeweg, M.A. (1999) Annotation to: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1999) Jurisprudentie bestuursrecht, 1999 (170). H01.98.1501. (Weigering verklaring van geen bezwaar), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1999) Annotation to: Rechtbank Amsterdam (1999) Jurisprudentie bestuursrecht, 1999 (256). AWB 98/3128 HUISV 06. (Besluit (huisnummerbeschikking), Mededeling omtrent feiten), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. and Linden, E.C.H.J. van der (1999) Uit de school geklapt? Opstellen uit Maastricht. Juridische reeks / Universiteit Maastricht, nr. 7 . Sdu Uitgevers. ISBN 9789054092414

1998

Heldeweg, Michiel (1998) Dimensies van de overheidsbevoegdheid: ongeschreven en impliciete bevoegdheden. In: E.C.H.J. van der Linden & R.J.N. Schlössels & R.J.G.H. Seerden (Eds.), Spectraal recht? : de bevoegdheidsuitoefening door de overheid als rechtsfeit. Juridische reeks / Universiteit Maastricht, 1 . Sdu Uitgevers, pp. 61-96. ISBN 9789054091646

Heldeweg, M.A. (1998) Oppositie E.C.H.J. van der Linden, Formele en materiele rechtskracht: de kleren van de keizer, Sdu Uitgevers, Den Haag, 1998. In: Promotie E.C.H.J. van der Linden, 28 oktober 1998, Maastricht.

Heldeweg, M.A. (1998) Oppositie R.J.N. Schlössels, Het specialiteitsbeginsel: Over de structuur van bestuursbevoegdheden, wetmatigheid van bestuur en beleidsvrijheid. In: Promotie R.J.N. Schlössels, 1998, Maastricht.

Neerhof, A.R. and Heldeweg, M.A. (1998) Overzicht van conclusies van het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht. Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 600, VI, nr. 46, p. 51-55 (Bijlage 1). Jurisprudentie bestuursrecht, 1998 (4). pp. 296-304. ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1998) Annotation to: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1998) Jurisprudentie bestuursrecht, 1998 (5). H01.95.0715. (Intrekking, Terugvordering, Bevoegdheid, Passeren vormvoorschriften, Proceskostenveroordeling), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1998) Annotation to: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1998) Jurisprudentie bestuursrecht, 1998 (35). H01.96.1036. (Bekendmaking regeling, Beleidsregel, Conversie), ISSN 1380-7056

Seerden, Rene and Heldeweg, Michiel (1998) Towards a Ius Commune in public environmental law? Report on the conference on comparative environmental law in the European Union, Maastricht 12-13 June 1997. European Environmental Law Review, 7 (2). pp. 40-46. ISSN 0966-1646

1997

Heldeweg, M.A. (1997) Annotation to: Centrale Raad van Beroep (1997) Jurisprudentie bestuursrecht, 1997 (11). 95/8309 ABW. (Ontvankelijkheid, Ambtshalve toetsing, Bepalingen van openbare orde), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1997) Annotation to: College van beroep studiefinanciering (1997) Jurisprudentie bestuursrecht, 1997 (162). WSF 10085696, WSF 10174996. (Nieuwe aanvraag, Beleidsregels, Geen plicht tot vaststelling vaste gedragswijze, Hardheidsclausule), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1997) Commentaar op hoofdstuk 20 Wet milieubeheer (art. 20.14 - 20.17. In: Th.G. Drupsteen (Ed.), Commentaar Wet milieubeheer (aanvulling 10). VUGA, pp. 193-215. ISBN 9789052506616

Heldeweg, M.A. (1997) Annotation to: Rechtbank 's-Gravenhage (1997) Jurisprudentie bestuursrecht, 1997 (142). AWB 95/4870. (Afgeleid belang, Subsidie), ISSN 1380-7056

1996

Seerden, Rene and Heldeweg, Michiel (1996) Comparative remarks. In: Rene Seerden & Michiel Heldeweg (Eds.), Comparative environmental law in Europe : an introduction to public environmental law in the EU member states. Ius commune Europaeum, 17 . MAKLU, pp. 425-439. ISBN 9789062155361

Heldeweg, M.A. (1996) De wetmatigheid voorbij?, lezing 'Het primaat van de wetgever in de turbo-samenleving: de wederkerige rechtsbetrekking'. In: Lezing Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving, 25 januari 1996, Den Haag.

Heldeweg, Michiel and Linden, Eveline van der (1996) Een volwaardig bestuursrechterlijk debat, Of: rechtsbescherming tegen de burger als juridisch tekort? Nederlands juristenblad, 71 (43). pp. 1818-1820. ISSN 0165-0483

Seerden, Rene and Heldeweg, Michiel (1996) Foreword, introduction in "Comparative environmental law in Europe, an introduction to public environmental law in the EU member states. In: Rene Seerden & Michiel Heldeweg (Eds.), Comparative environmental law in Europe : an introduction to public environmental law in the EU member states. Ius commune Europaeum, 17 . MAKLU, pp. 1-2. ISBN 9789062155361

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Hoge Raad (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (257). 16.089 (C95/241). (Beleidsregels, Recht in de zin van art. 99 RO, Evenredigheid, Klemmende redenen van humanitaire aard (driejarenbeleid)), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Is het beleid, of heeft u er echt over nagedacht? Taxikostenvoorziening - Detam: annotatie bij Centrale Raad van Beroep 20 juni 1995. In: L.J.A. Damen (Ed.), Rechtspraak bestuursrecht 1995-1996: de annotaties. VUGA. ISBN 9789052503288

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: President Rechtbank Amsterdam (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (44). AWB 95/9275 VRWET. (Bestuursorgaan), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: President Rechtbank Amsterdam (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (44). AWB 95/9275 VRWET. (Bestuursorgaan), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: President Rechtbank Assen (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (68). 95/1302 en 95/1653 BELEI P01 G07. (Zorgvuldig onderzoek, Motivering, Geen schorsende werking aan het instellen van hoger beroep, Vermindering hoogte griffierecht wegens geringe draagkracht, Onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak: betalingsverplichting op korte termijn), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: President Rechtbank Zutphen (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (149). 95/2826 en 95/2827 GEMWT 09. (Reformatio in peius, Vermelding (on)gegrondheid bezwaar, Deskundigenadvies, Motivering, Materiële zorgvuldigheid), ISSN 1380-7056

Seerden, Rene and Heldeweg, Michiel (1996) Public environmental law in the Netherlands. In: Rene Seerden & Michiel Heldeweg (Eds.), Comparative environmental law in Europe : an introduction to public environmental law in the EU member states. Ius commune Europaeum, 17 . MAKLU, pp. 269-311. ISBN 9789062155361

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (190). H01.95.0599. (Omvang van geschil, Rechtbank is getreden buiten geschil door ambtshalve toetsing aan art. 7:2 Awb, Art. 7:2 Awb bevat geen voorschrift van openbare orde, Bestuursorgaan behoeft niet ambtshalve te onderzoeken of aanspraak bestaat op grond van andere subsidieregeling), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (198). H01.95.0654. (Bouwvergunning in strijd met bestemmingsplan, Ambtshalve toetsing, Beperking tot grieven), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Rechtbank 's-Gravenhage (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (73). 94/1517. (Ontvankelijkheid: het CBB is geen onafhankelijk tribunaal, burgerlijke rechter als restrechter), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Rechtbank 's-Hertogenbosch (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (162). AWB 94/11638 WVG. (Artikelsgewijze toelichting: aanvulling geen deel van de regeling doch gelijk te stellen met bestendig gevoerd beleid, Motiveringsbeginsel, Zorgvuldige voorbereiding), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Rechtbank Amsterdam (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (24). AWB 95/7905 HUISV: Splitingsvergunning, vooringenomenheid, onbevoegdheid: mandaatsverhouding, Advies: geen onderzoek betrouwbaarheid. ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Rechtbank Groningen (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (161). AWB 95/880 BELEI V06. (Algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel?, Deugdelijke publicatiewijze, Inzendtermijn aanvraag, Niet in redelijkheid kunnen afwijzen), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Rechtbank Leeuwarden (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (100). 94/1672 WRO 44. (Vooringenomenheid, Adviescommissie bezwaar- en beroepschriften, Zorgvuldigheid), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Rechtbank Leeuwarden (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (100). 94/1672 WRO 44. (Vooringenomenheid, Adviescommissie bezwaar- en beroepschriften, Zorgvuldigheid), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1996) Annotation to: Rechtbank Rotterdam (1996) Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (101). 95/1061-G5. (Reformatio in peius, Integrale heroverweging op bezwaarschrift, Deugdelijke motivering besluit op bezwaar), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. and Schlössels, R.J.N. (1996) Willekeur getoetst; terug naar Doetinchem? Jurisprudentie bestuursrecht, 1996 (13). pp. 906-917. ISSN 1380-7056

1995

Heldeweg, M.A. (1995) Beleidsregels: naar een nieuwe catechismus voor 'ambtelijke bijbels'? Een analyse van de voorstellen inzake beleidsregels in het wetsvoorstel derde tranche Awb. Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, 1995 (4). pp. 81-93. ISSN 0921-3554

Heldeweg, M.A. (1995) Burgers op de bres voor het milieu (verinnerlijking van de milieuzorg op de Nederlandse Antillen). In: Lezing UNA (Universiteit van de Nederlandse Antillen), 29 november 1995.

Heldeweg, M.A. (1995) De Deltawet grote rivieren; inleiding voor de VAR-studiemiddag inzake de Deltawet grote rivieren. In: VAR-studiemiddag inzake de Deltawet grote rivieren, 21 april 1995.

Heldeweg, M.A. (1995) Deskundigen-advisering in het milieurecht: het paard achter de wagen? Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel Onafhankelijkheid adviseurs inzake beroepen. Tijdschrift voor milieu en recht, 22 (1). pp. 9-14. ISSN 1383-9039

Heldeweg, M.A. (1995) Het specialiteitsbeginsel: bel voor de laatste ronde? Annotatie bij President Rechtbank Maastricht 24 februari 1995. In: L.J.A. Damen (Ed.), Rechtspraak bestuursrecht 1994-1995: de annotaties. VUGA, pp. 177-201. ISBN 9789052508368

Heldeweg, M.A. (1995) Annotation to: President Rechtbank 's-Hertogenbosch (1995) Jurisprudentie bestuursrecht, 1995 (31). AWB 94/5611 VV. (Rechtshandeling volgens het burgerlijk recht), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1995) Annotation to: President Rechtbank Utrecht (1995) Jurisprudentie bestuursrecht, 1995 (9). AWB 94/2367 VV. (Herhaalde aanvraag, Nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1995) Annotation to: President Rechtbank Zutphen (1995) Jurisprudentie bestuursrecht, 1995 (35). 94/2644 WW4402. (Bekendmaking, Motivering, Belangenafweging, Van rechtswege partij), ISSN 1380-7056

Heldeweg, Michiel (1995) Publiekrechtelijke autonomie: over exclusieve behartiging van het algemeen belang en de wederzijdse onvrijheid van burger en overheidsbestuur. In: Eenzijdig en wederkerig? : beschouwingen over de wederkerige rechtsbetrekking als basisconcept in het bestuursrecht. Wetenschappelijke reeks / Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Limburg . Kluwer, pp. 121-151. ISBN 9789026827112

Heldeweg, M.A. (1995) Annotation to: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1995) Jurisprudentie bestuursrecht, 1995 (227). E03.94.0086. (Nieuw besluit hangende beroep: beroep niet tevens gericht op het nieuwe besluit, Deskundigenadvisering, Zorgvuldigheid, Ondertekening ontwerp-besluit, Motivering, Onpartijdigheid: wethouder-commissaris, Overlast door verkeersaantrekkende werking, Strijd met grondrechtelijke zorgplicht van de overheid voor het milie), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1995) Annotation to: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak (1995) Jurisprudentie bestuursrecht, 1995 (84). H01.94.0047. (Hoger beroep, Begrip besluit, Niet starten procedure t.b.v, ondergrondse opslag aardgas), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1995) Annotation to: Rechtbank Amsterdam (1995) Jurisprudentie bestuursrecht, 1995 (109). AWB 94/3716. (Beleidsregels, Afwijkingsbevoegdheid, Motivering, hoorplicht, Kennelijke ongegrondverklaring), ISSN 1380-7056

1994

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: Centrale Raad van Beroep (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (263). AW 1993/642. (Hoger beroep, Bezoldiging ambtenaar, Algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel, Conversie, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Zorgvuldigheid, Motivering, Overgangsrecht, Schadevergoeding), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: Centrale Raad van Beroep (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (263). AW 1993/642. (Hoger beroep, Bezoldiging ambtenaar, Algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel, Conversie, Inherente afwijkingsbevoegdheid, Zorgvuldigheid, Motivering, Overgangsrecht, Schadevergoeding), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: Centrale Raad van Beroep (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (132). WUBO 1993/87. (Proceskostenveroordeling bij afzonderlijke uitspraak als bedoeld in art. 8:75 lid 3 Awb, Intrekking beroep omdat bestuursorgaan geheel of gedeeltelijk aan klager is tegemoetgekomen), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (50). 92/1574/074/090. (Overgangsrecht, Regeling op grondslag van richtlijnen, Richtlijnen op te vatten als wettelijke voorschriften, Redelijke toepassing, Geen proceskostenveroordeling), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1994) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1994 (46). 93/0127/064/001. (Besluit; voorbereidingshandeling. Impliciete beschikking. Beslissing omtrent het kennen en kunnen van een kandidaat. Doorzending), pp. 145-152. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1994) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1994 (5). 93/0310/071/037. pp. 14-16. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1994) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1994 (48). 94/2059/072/155. (Besluit; besluit van algemene strekking, algemeen verbindend voorschrift. Belanghebbende; rechtspersoon), pp. 156-158. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1994) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1994 (59). 94/2436/072/038. (Afwijking van bestendig beleid, rechtszekerheidsbeginsel, motiveringsbeginsel. Passeren van vormfouten, hoorplicht), pp. 186-191. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1994) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1993 (25). CBB 21 april 1993, no. 92/0716/060/021. pp. 83-85. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1994) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven (15). CBB 24 februari 1993, no. 91/1980/060/027. pp. 54-59. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1994) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1994 (33). CBB 7 mei 1993, no. 91/3514/070/004. pp. 109-114. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: President Rechtbank 's-Gravenhage (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (200). 94/03282. (Voorlopige voorziening, Ontvankelijkheid; besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling, Spoedeisend belang), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: President Rechtbank 's-Gravenhage (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (229). 94/03986. (Voorlopige voorziening; spoedeisendheid, Motivering; deskundigenrapport, Passende functies), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: President Rechtbank Breda (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (136). 94/1051 WW 44 KO. (Voorlopige voorziening, Vrijstellingsprocedure van bestemmingsplan, verlening bouwvergunning, dringende reden, Aanhoudingsverplichting i.v.m. milieuvergunning, Belangenafweging), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: President Rechtbank Maastricht (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (302). 94/2050 BSTPL VV SMB. (Ontvankelijkheid, Besluitbegrip; rechtsgevolgen, publiekrechtelijke grondslag), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: President rechtbank Utrecht (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (115). AWB 94/685. (Voorlopige voorziening, Aanzegging bestuursdwang, Zorgvuldigheid; hoorplicht; spoedeisendheid, Bezwaarschriftenprocedure, Evenredigheid, Proceskostenveroordeling), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: Raad van State, Vz. Afdeling bestuursrechtspraak (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (155). F03.94.0056. (Voorlopige voorziening, Motivering ontwerp-beschikking, Status geluidrapport, geen contra-expertise, (Geen) Persoonlijk belang van wethouder), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: Rechtbank Assen (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (203). 94/964 en 94/966 WR044 P01 G09. (Ontvankelijkheid, Weigering herziening streekplan; voorbereidend besluit.), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: Rechtbank Roermond (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (33). 94/161 GEMW RV OTB. (Overgangsrecht; bevoegdheid president Rechtbank, Ontvankelijkheid aanvraag), ISSN 1380-7056

Heldeweg, M.A. (1994) Annotation to: Vz Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak (1994) Jurisprudentie bestuursrecht, 1994 (135). S03 94.0171. (Voorlopige voorziening, Overgangsrecht, Recht m.b.t. hoofdprocedure van toepassing), ISSN 1380-7056

1993

Heldeweg, M.A. (1993) Algemene wet bestuursrecht: tekstuitgave en excerpten uit de algemene delen van de Memories van Toelichting. SDU Juridische & Fiscale Uitgeverij. ISBN 9789054090564

Heldeweg, M.A. (1993) Beleidsregels: gebruiksaanwijzing van bestuursbevoegdheid. RegelMaat, 1993 (2). pp. 54-60. ISSN 0920-055X

Heldeweg, Michiel and Hertoghs, Marleen and Seerden, Rene (1993) Besluitvorming rond de lokalisatie van kerncentrales. In: Michael Faure (Ed.), Aansprakelijkheid voor het nucleaire risico. Ius Commune, 1 . MAKLU, pp. 119-140. ISBN 9789062154005

Heldeweg, M.A. (1993) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1993) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1993 (39). 92/0576/106/213. (Opgewekte verwachtingen; toezegging contra legem; hoorplicht; motivering), pp. 133-137. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1993) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1993) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1993 (57). 92/1965/106/203. (Termijnoverschrijding; verschoonbaarheid; bijzondere omstandigheden), pp. 194-197. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1993) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1993) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1993 (90). 92/2001/020/060. (Normaal bedrijfsrisico; bijzondere omstandigheden; willekeurverbod; zelf in de zaak voorzien), pp. 300-303. ISSN 0925-0301

Heldeweg, M.A. (1993) Annotation to: College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1993) Uitspraken College van Beroep voor het Bedrijfsleven, 1993 (28). CBB 28 april 1993, no. 92/0789/062/211. pp. 88-92. ISSN 0925-0301

Heldeweg, Michiel Adriaan (1993) Normstelling en expertise: waarborgen voor technische deskundigheid in het bijzonder bij vergunningverlening in het milieurecht. thesis.

1991

Meulen, Bernd van der and Steyger, Elies and Heldeweg, Michiel and Bakker, Rob and Cobben, Rosery and Tak, Twan (1991) Bestuursbevoegdheid als bron van recht? Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, 1991 (5). pp. 133-141. ISSN 0921-3554

1990

Messer, E.A. and Heldeweg, M.A. (1990) Bestuurscompensatie en het specialiteitsbeginsel: een beschouwing over juridische spraakverwarring, rekkelijken versus preciezen en enkele cryptische wetsartikelen. Rechtsgeleerd magazijn Themis, 1990 (4). pp. 147-166. ISSN 0165-0882

Heldeweg, M.A. (1990) Over de toetsing van de rationaliteit van bestuursbeslissingen. In: A.W. Heringa & N. Verheij (Eds.), Publiekrechtelijke bewegingen. Wetenschappelijke reeks / Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Limburg . Kluwer, pp. 219-234. ISBN 9789026820670

Heldeweg, M.A. (1990) Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter. In: N.S.J. Koeman & J.H.W. de Planque (Eds.), Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter : verslag van de algemene vergadering op 21 april 1989 ter behandeling van de preadviezen van prof. mr. N.S.J. Koeman en mr. J.H.W. de Planque. Reeks van de Vereniging voor Administratief Recht, 103 . Samsom H.D. Tjeenk Willink, pp. 28-30. ISBN 9789060924433

1989

Heldeweg, M.A. (1989) Luchthaven Zuid-Limburg: Misverstanden over de Zoneringswet van 1978. Geluid en omgeving, 12 (3). pp. 16-19. ISSN 0165-2982

1988

Heldeweg, Michiel (1988) 'De grondwet is ook maar een wet'of 'Hoe het ook had kunnen zijn'. Nederlands juristenblad, 1988 (29). p. 1051. ISSN 0165-0483

Heldeweg, M.A. (1988) De prijs van codificatie: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geregeld? Tijdschrift voor openbaar bestuur, 1988 (18). pp. 391-394. ISSN 0165-1226

Heldeweg, M.A. (1988) Grondslag en vormgeving van bestuurscompensatie. Tijdschrift voor openbaar bestuur, 1988 (4). pp. 68-73. ISSN 0165-1226

Heldeweg, M.A. (1988) Luchthaven Zuid-Limburg: vluchten kan niet meer?! Nederlands juristenblad, 1988 (42). pp. 1505-1510. ISSN 0165-0483

1987

Heldeweg, M.A. and Fernhout, F.J. (1987) Dierenbescherming Zawpense, HR 2 januari 1987, RvdW'87, 16. Nederlands juristenblad, 1987 (13). p. 410. ISSN 0165-0483

Heldeweg, M.A. (1987) Een grensoverschrijdend verdrag? Nederlands juristenblad, 1987 (21). pp. 659-661. ISSN 0165-0483

Heldeweg, M.A. and Simons, P. (1987) Grenslijn: scheidlijn; hoe lang nog? : schets van enkele recente ontwikkelingen in de problematiek van grensoverschrijdende ruimtelijke ordening en milieubeheer. De gemeentestem, 137 (6839). pp. 281-286. ISSN 0165-7895

Heldeweg, M.A. (1987) Publiekrechtelijke samenwerking over de grens. Rooilijn (3). ISSN 1380-2860

Heldeweg, Michiel (1987) Reactie H.G. Lubberdink inzake Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende samenwerking. Nederlands tijdschrift voor bestuursrecht, 1987 (3). p. 112. ISSN 0921-3554

1986

Heldeweg, M.A. and Fernhout, F.J. (1986) Het algemeen belang in het geding. Nederlands juristenblad, 1986 (38). pp. 1201-1205. ISSN 0165-0483

Heldeweg, M.A. (1986) Inspectie milieuhygiene: rijksheer in de regio of kleine zelfstandige? Bestuur, 1986 (1). pp. 26-30. ISSN 0167-6733

Heldeweg, M.A. (1986) Litis finiri oportet, doch niet in Beek. Nederlands juristenblad, 1986 (33). pp. 1057-1059. ISSN 0165-0483

This list was generated on Tue Jun 27 06:39:56 2017 CEST.