Author Publications

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type
Number of items: 157.

Article

Berg, M.M. van den and Coenen, F.H.J.M. (2012) Integrating climate change adaptation into Dutch local policies and the role of contextual factors. Local environment, 17 (4). 441 - 460. ISSN 1354-9839

Berg, M.M. van den and Coenen, F.H.J.M. (2012) Percepties van klimaatverandering bij gemeenten. Milieu (Vereniging voor Milieuprofessionals), 2012 (1). 40 - 43. ISSN 1873-5436

Bruijn, T.J.N.M. de and Coenen, F.H.J.M. and Lulofs, K.R.D. (1996) Pollution prevention projects in the Netherlands. Journal of cleaner production, 4 (1). pp. 41-53. ISSN 0959-6526

Burger, H. and Menkveld, M. and Coenen, F.H.J.M. (2000) Local government and climate policy. Change (52). pp. 12-15. ISSN 0925-5478

Coenen, F.H.J.M. (1992) Gemeentelijke milieuplanning: een rituele dans? InterDisciplinair, 3 . ISSN 1381-5229

Coenen, F.H.J.M. (2002) Veranderingen in de planmatige aanpak van milieubeleid. Beleidswetenschap, 16 (1). pp. 51-67. ISSN 0921-1934

Coenen, F.H.J.M. and Lulofs, K.R.D. (1992) Gemeenten en bedrijfsinterne milieuzorg : gemeentelijke taken in het milieuzorgbeleid. TrendBeeld, 1992 (1). pp. 12-14. ISSN 0927-6564

Coenen, F.H.J.M. and Seinstra, A.M. and Velders, R. and Teunisse, P. and Hanessen, H. (1999) Gemeentelijke milieuafdelingen op orde. ROMmagazine, 17 (6-7). pp. 13-15. ISSN 1380-7153

Coenen, F.H.J.M. and Wal, H. van de (2001) Sociale ontwikkelingen en milieukwaliteit. Een zoektocht naar sociale indicatoren voor de milieubalans. ROMmagazine, 19 (1-2). pp. 6-9. ISSN 1380-7153

Coenen, Frans (1998) Doorwerking van plannen in de dagelijkse beleidvoering. Beleidswetenschap, 12 (1). pp. 3-25. ISSN 0921-1934

Coenen, Frans (1998) Policy integration and public involvement in the local policy process: lessons from local green planning in the Netherlands. European environment, 8 (2). pp. 50-57. ISSN 0961-0405

Coenen, Frans (1999) Les nouvelles modalites de la decision publique dans le domaine de l'environment et la place de l'evaluation environmentalle des plan et programmes: L'experience aux Pays-Bas. Amenagement et Nature (134). pp. 27-35. ISSN 0044-7463

Coenen, Frans and Halfacre, Angela (2000) De verdeling van milieueffecten en milieurisico's over de Nederlandse bevolking als beleidsprobleem:'Environmental Justice' in Nederland. Beleidswetenschap, 14 (4). pp. 316-339. ISSN 0921-1934

Coenen, Frans and Hoppe, Thomas (2010) Globale uitdagingen op lokaal niveau. Bestuurswetenschappen (3). pp. 77-92. ISSN 0165-7194

Coenen, Frans and Janssens, Joan (1999) De grenzen van het integreren van beleid door planning: Ervaringen met provinciale milieubeleidsplanning. Beleidswetenschap, 13 (2). pp. 107-124. ISSN 0921-1934

Coenen, Frans and Peppel, Rob van de and Woltjer, Johan (2001) De evolutie van inspraak in de Nederlandse planning. Beleidswetenschap, 15 (4). pp. 313-332. ISSN 0921-1934

David, Alexandra and Barwinska-Malajowicz, Anna and Coenen, Frans (2012) From brain drain to brain exchange : how to use better highly skilled workers, a conceptual approach. Wspólnoty Europejskie - Unia Europejska, 216 (5). pp. 25-35. ISSN 1426-2568

David, Alexandra and Coenen, Frans (2014) Alumni networks-an untapped potential to gain and retain highly-skilled workers? Higher education studies, 4 (5). ISSN 1925-4741

Groven, K. and Aall, C. and Berg, M.M. van den and Carlsson-Kanyama, A. and Coenen, F.H.J.M. (2012) Integrating climate change adaptation into civil protection: comparative lessons from Norway, Sweden and the Netherlands. Local environment, 17 (6-7). 679 - 694. ISSN 1354-9839

Hoppe, Thomas and Berg, Maya M. and Coenen, Frans H.J.M. (2014) Reflections on the uptake of climate change policies by local governments: facing the challenges of mitigation and adaptation. Energy, sustainability and society, 4 (8). ISSN 2192-0567

Hoppe, Thomas and Coenen, Frans (2011) Creating an analytical framework for local sustainability performance: a Dutch Case Study. Local Environment : The International Journal of Justice and Sustainability, 16 (3). pp. 229-250. ISSN 1354-9839

Hoppe, Thomas and Coenen, Frans and Berg, Maya (2016) Illustrating the use of concepts from the discipline of policy studies in energy research: An explorative literature review. Energy research & social science, 21 . 12 - 32. ISSN 2214-6296

Niemann, Ludger and Hoppe, Thomas and Coenen, Frans (2016) On the Benefits of Using Process Indicators in Local Sustainability Monitoring: Lessons from a Dutch municipal ranking (1999–2014). Environmental policy and governance . ISSN 1756-932X

Özerol, Gül and Bressers, J.T.A. and Coenen, F.H.J.M. (2012) Irrigated agriculture and environmental sustainability: an alignment perspective. Environmental science & policy, 23 . 57 - 67. ISSN 1462-9011

Article News

Coenen, Frans H.J.M. (2004) Human capital in European peripheral regions: brain - drain and brain - gain [poster].

Book

Bruijn, T.J.N.M. de and Coenen, F.H.J.M. and Kuks, S.M.M. and Lulofs, K.R.D. (1992) Milieuzorg in opbouw : praktijkervaringen en een handleiding voor adviesprojecten. Boekenreeks / Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid, ISSN 0928-415X ; nr. 3 . Universiteit Twente, CSTM, Enschede. ISBN 9789036505666

Coenen, F.H.J.M. and Heerkens, J.M.G. and Lulofs, K.R.D. (1990) Bodemverontreiniging in Toxodam, boekdeel 5 van: J.A.M. Baak, J.Th.A. Bressers, W.P.C. van Zanten (red.). Open Universiteit, Heerlen. ISBN 9789035807105

Coenen, F.H.J.M. and Huitema, D. and O'Toole, L.J. , eds. (1998) Participation and environmental decision making. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London. ISBN 9781853835476

Coenen, F.H.J.M. and Janssens, J.R. and Oosterveld, H.J.W. (1997) Provinciale milieubleidsplanning als integrale paraplu? : een evaluatie van de interne integratie in het provinciaal milieubeleid. Achtergrondstudie / Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer, ISSN 1381-6063 ; nr. 33 . Ministerie VROM, Den Haag. ISBN 9789075155228

Coenen, F.H.J.M. and Lulofs, K.R.D. (1993) Resultaten enquete naar gemeentelijke milieubeleidsplanning en gemeentelijk milieuzorgbeleid. CSTM studies en rapporten, CSTM-SR, nr. 11 . Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid, Enschede,. ISBN 9789036506373

Coenen, F.H.J.M. and Lulofs, K.R.D. and Smits, K.M.H. (1994) De BUGM-jaarverslaglegging 1992. Rapportenreeks . Universiteit Twente, CSTM, Enschede, the Netherlands. ISBN 9789036507004

Coenen, F.H.J.M. (1990) Evalueren van beleid, boekdeel 4 van: J.A.M. Baak, J.Th.A. Bressers, W.P.C. van Zanten (red.). Open Universiteit, Heerlen. ISBN 9789035806986

Coenen, F.H.J.M. (1990) Methoden en technieken van planning, boekdeel 3 van: J.A.M. Baak, J.Th.A. Bressers, W.P.C. van Zanten (red.). Open Universiteit, Heerlen. ISBN 9789035806979

Book Section

Berg, Maya M. van den and Lafferty, William M. and Coenen, Frans H.J.M. (2010) Adaptation to climate change induced flooding in Dutch municipalities. In: Pim Martens & Chiung Ting Chang (Eds.), The social and behavioural aspects of climate change : linking vulnerability, adaptation and mitigation. Greenleaf. ISBN 9781906093426

Bruijn, T.J.N.M. de and Coenen, F.H.J.M. (1991) Overheidsbeleid inzake bedrijfsmilieuzorg. In: Milieuzorg van directietafel tot werkvloer. Samsom HD Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 41-52. ISBN 9789060925188

Coenen, F.H.J.M. (1992) Het afwegen van verwachte kosten en baten van beleidsinstrumenten. In: A. Hoogerwerf (Ed.), Het ontwerpen van beleid: een handleiding voor de praktijk en resultaten van onderzoek. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 135-154. ISBN 9789060926048

Coenen, F.H.J.M. (1994) De bestuurlijk-juridische analyse. In: J.Th.A. Bressers & T.J.N.M. de Bruijn & S.M.M. Kuks & K.R.D. Lulofs (Eds.), Milieumanagement: een systematische aanpak voor bedrijven en andere organisaties. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn. ISBN 9789060927731

Coenen, F.H.J.M. (1991) De bestuurlijk-juridische analyse. In: J.Th.A. Bressers & R.J.C. Braams (Eds.), Milieuzorg van directietafel tot werkvloer. Samson HD Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn. ISBN 9789060925188

Coenen, F.H.J.M. (1997) The Netherlands: subsidized seeds in fertile soil. In: William M. Lafferty & Katarina Eckerberg (Eds.), From earth summit to local form: studies of local agenda 21 in Europe. ProSus, Oslo, pp. 171-201. ISBN 9788274800540

Coenen, F.H.J.M. (1995) De bijdrage van beleid aan de doelbereiking Deel 1: Kwantitatieve methoden. In: J.Th.A. Bressers & A. Hoogerwerf (Eds.), Beleidsevaluatie. Serie maatschappijbeelden . Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 87-103. ISBN 9789060928653

Coenen, F.H.J.M. (1998) The Netherlands: subsidised seeds in fertile soil. In: William M. Lafferty & Katarina Eckerberg (Eds.), From the earth summit to local Agenda 21: working towards sustainable development. Earthscan, London, pp. 153-179. ISBN 9781853835476

Coenen, F.H.J.M. (1998) Participation in strategic green planning in the Netherlands. In: Frans H.J.M. Coenen & Dave Huitema (Eds.), Participation and the quality of environmental decision making. Kluwer, Dordrecht, pp. 129-148. ISBN 9780792352648

Coenen, F.H.J.M. (1999) Urban development and the role of strategic environmental policy planning: experiences with the first generation of plans in the Netherlands. In: Donald Miller & Gert de Roo (Eds.), Integrating city planning and environmental improvement: practicable strategies for sustainable urban development. Ashgate, Aldershot, pp. 181-200. ISBN 9781840149838

Coenen, F.H.J.M. (1998) Het afwegen van verwachte kosten en baten van beleidsinstrumenten. In: A. Hoogerwerf (Ed.), Het ontwerpen van beleid. Een handleiding voor de praktijk en resultaten van onderzoek. Samsom Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 145-167. ISBN 9789042201583

Coenen, F.H.J.M. (1995) Beleidskader en afstemming. In: W.A. Faber (Ed.), Leidraad Riolering. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, A1000001-A100038. ISBN 9789065016362

Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. and Klok, P-J. (2006) Between vision and consensus: urban leadership and community involvement in the Dutch cases. In: Hubert Heinelt & David Sweeting & Panagiotis Getimis (Eds.), Leadership and participation in cities: searching for innovation in Western democracies. Routledge Studies in Governance and Public Policy (9). Routledge, London, pp. 161-172. ISBN 9780415376594

Coenen, F.H.J.M. and Huitema, D. and O'Toole, L.J. (1998) Participation and environmental decision quality, an assessment. In: Participation and the quality of environmental decision making. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, pp. 307-324. ISBN 9780792352648

Coenen, F.H.J.M. and Huitema, D. and O'Toole, L.J. (1998) Participation and environment. In: F.H.J.M. Coenen & D. Huitema & L.J. O'Toole (Eds.), Participation and the quality of environmental decision making. Environment & policy (14). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, pp. 1-20. ISBN 9789401062404

Coenen, F.H.J.M. and Lulofs, K.R.D. (1992) Gemeentelijke milieuzorg-stimulansen. In: T.J.N.M. de Bruijn (Ed.), Milieuzorg in opbouw : praktijkervaringen en een handleiding voor adviesprojecten. Boekenreeks / Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid, ISSN 0928-415X (3). Universiteit Twente, Enschede, pp. 69-78. ISBN 9789036505666

Coenen, F.H.J.M. and Menkvel, M. (2002) The role of local authorities in an transition towards a climate-neutral society. In: M.T.J. Kok & M. Vermeulen & A. Faaij & D. de Jager (Eds.), Global Warming & Social Innovation, The Challenge of a Climate-Neutral Society. Earthscan, London, pp. 107-125. ISBN 9781853839443

Coenen, F.H.J.M. and Schuddeboom, J. (1996) Beleidsevaluatie en terugkoppeling. In: J.J. van den Berg (Ed.), Handboek Milieubeleid in uitvoering. Vuga, Den Haag. ISBN 9789052503837

Coenen, F.H.J.M. and Woltjer, J. (2002) Inspraak: vormen, mogelijkheden, beperkingen en ervaringen. In: Handboek Management in overheidsorganisaties. Kluwer, Deventer, pp. 26-43.

Coenen, F.H.J.M. (1991) Wat is de bijdrage van het beleid aan de doelbereiking ? Deel 1 - kwantitatieve methoden. In: J.Th.A. Bressers & A. Hoogerwerf (Eds.), Beleidsevaluatie. Samsom HD Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 85-101.

Coenen, F.H.J.M. (1992) De overheid en milieuzorg in bedrijven. In: T.J.N.M. de Bruijn e.a. (red.) Milieuzorg in opbouw. Universiteit Twente, CSTM-reeks nr. 3, Enschede, pp. 29-36. ISBN 9789036505666

Coenen, F.H.J.M. (1993) Verschillende visies op de uitvoeringsstrategie: een taalfactor. In: O. van Heffen, M.J.W. van Twist (red.) Beleid en Wetenschap. Hedendaagse bestuurskundige beschouwingen. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 136-150. ISBN 9789060926918

Coenen, F.H.J.M. (1999) The Netherlands: LA21 as a new heading for local sustainable development. In: Implementing LA21 in Europe: New initiatives for sustainable communities. PROSUS, Oslo, Norway, pp. 241-262. ISBN 9788274800724

Coenen, F.H.J.M. (2001) probing the essence of LA21 as a vallue-added approach to sustainable development and local democracy; the case of the Netherlands. In: W.M. Lafferty (Ed.), Sustainable communities in Europe. Earthscan, London, pp. 153-179. ISBN 9781853837906

Coenen, F.H.J.M. (2003) Participation and effectiveness at the juncture of local and regional sustainable governance. In: C. Diamantini (Ed.), The Region: approaches for a sustainable development. Temi editrice, Trento, pp. 109-124. ISBN 9788885114722

Coenen, F.H.J.M. (2012) Dutch provincial sustainable development policies: Ambitions and differences. In: H. Bruyninckx & S. Happaerts & K. van den Brande (Eds.), Sustainable development and subnational governments, Policy-making and multi-level interactions. Pagrave MacMillan, New York, 120 - 140. ISBN 9780230360525

Coenen, F.H.J.M. and Bressers, J.T.A. (2012) Trends, drivers and dilemmas in the transition towards sustainable water management. In: J. Meadowcroft & O. Langhelle & A. Rudd (Eds.), Governance, democracy and sustainable development : moving beyond the impasse. Edward Elgar, Cheltenham, 34 - 54. ISBN 9781849807562

Coenen, F.H.J.M. and Eckerberg, K. and Lafferty, W.M. (1999) The status of LA21 in Europe: A comparative overview. In: Implementing LA21 in Europe: New initiatives for sustainable communities. PROSUS, Oslo, Norway, pp. 131-145. ISBN 9788274800724

Coenen, F.H.J.M. and Lafferty, W.M. (2001) Conclusions and perspectives. In: W.M. Lafferty (Ed.), Sustainable communities in Europe. Earthscan, London, pp. 266-304. ISBN 9781853837906

Coenen, F.H.J.M. and Lafferty, W.M. and Eckerberg, K. (2000) Implementation of Local Agenda 21 in twelve European countries. A comparative analysis. In: Regions - cornerstones for sustainable development. Academy of Finland 8/99, Helsinki, pp. 99-108. ISBN 9789513730857

Coenen, Frans (2001) Planningsconcepties en -praktijken. In: Tineke Abma & Roel In 't Veld (Eds.), Handboek beleidswetenschap, perpectieven, thema's, praktijkvoorbeelden. Boom, Amsterdam, pp. 41-54. ISBN 9789053526958

Coenen, Frans H.J.M. and Halfacre, Angela C. (2003) Local autonomy and environmental justice: implementing distributional equity across national scales. In: Hans Th.A. Bressers & Walter A. Rosenbaum (Eds.), Achieving sustainable development : the challenge of governance across social scales. Praeger, London, pp. 185-210. ISBN 9780275978020

Klok, P-J. and Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. (2006) Institutional conditions for complementarities between urban leadership and community involvement. In: Hubert Heinelt & David Sweeting & Panagiotes Getimis (Eds.), Leadership and participation in cities: searching for innovation in Western democracies. Routledge studies in governance and public policy (9). Routledge, London, UK, pp. 265-285. ISBN 9780415376594

Conference or Workshop Item

Berg, M.M. van den and Coenen, F.H.J.M. (2012) Why tackle a far-off problem? Municipal resistance to climate change adaptation from an organisational change perspective. In: Research workshop on barriers to adaptation to climate change, September 18-21, 2012, Berlin.

Berg, M.M. van den and Hoppe, T. and Coenen, F.H.J.M. (2013) Local implementation of climate policy in the Netherlands: facing the challenges of mitigation and adaption. In: EURA conference, 3-5 July 2013, Enschede, 3-5 July 2013, Enschede.

Berg, Maya M. and Hoppe, Thomas and Coenen, Frans H.J.M. (2014) A systematic review of Dutch energy policy literature. In: NIG annual work conference, Delft 27 November 2014. Panel 6: energy and climate governance, 27-11-2014, Delft.

Berg, Maya M. van den and Coenen, Frans H.J.M. (2010) Civil protection and climate change impacts in the Netherlands: Local risk perceptions and actions. In: Climate Adaptation in the Nordic Countries: Science, Practice, Policy, 8-10 November 2010, Stockholm, Sweden.

Coenen, F.H.J.M. (1997) Experiences with local green planning in the Netherlands. In: International Sustainable Development Research Conference, ISDRS 1997, April 7-8, 1997, Manchester, UK (pp. pp. 49-54).

Coenen, F.H.J.M. (2010) Dutch provincial sustainable strategies: ambitions and differences. In: The Workshop Comparative Subnational Sustainable Development Politics, 23-24 October 2010, Leuven, Belgium.

Coenen, F.H.J.M. (2008) Closing the gap between water boards and citizens. In: Annual Work Conference of the Netherlands Institute of Government, Panel 4: Citizens in Action in Water Governance, 20-21 November 2008, University of Twente, Enschede.

Coenen, F.H.J.M. and Peppel, R.A. van de and Woltjer, J. (2001) 'Inspraak'-an institutional and historical account of public participation in Dutch planning. In: World Planning Schools Congress, 2001, Shanghai, China.

Coenen, F.H.J.M. (1998) Assesment of the sustainability of governmental policy. In: The international sustainable development research (pp. pp. 55-62).

Coenen, F.H.J.M. (1997) Reflectie op scenario 3 'Oost-west, werk best'. In: 2e werkconferentie over scenario's voor de toekomst van Overijssel, 2 Juni 1997, Zwolle.

Coenen, F.H.J.M. (2013) Local sustainable development as a factor in the perception of ‘Quality of life’. In: EURA Conference 'Cities as Seedbeds for Innovation', 3-5 July 2013, Enschede, 03-07-2013 - 06-07-2013, Enschede.

Coenen, F.H.J.M. (2015) Participation in social and technical innovations in climate actions. In: International Conference on public policy, Panel session T16P02 Energy and climate change mitigation governance, 01-07-2015 - 04-07-2015, Milan.

Coenen, F.H.J.M. and Harmsen, H. and Hoppe, T. (2013) Adverse effects of national funding schemes on the role of local authorities in energy and climate governance; the cases of four policy support schemes in the Netherlands. In: Annual NIG Work Conference, 28/29 November, Enschede, The Netherlands, 28-11-2013 - 29-11-2013.

Coenen, Frans (1999) LA21 as a new heading for sustainable urban planning? The case of the Netherlands. In: XIII AESOP Congress 'Community based planning and development', 7-11 July 1999, Bergen, Norway.

Coenen, Frans (1998) Evaluatiemethodologische problemen bij het evalueren van Lokale Agenda 21 in een landenvergelijkend perspectief. In: 8e sociaal-wetenschappelijke studiedagen, 16-17 april 1998, Amsterdam.

Coenen, Frans (2005) The role of local authorities in initiating sustainable development in the Netherlands, the influence of funding arrangements. In: European Consortium of Political Research, Joint Sessions of Workshops, Workshop 17, 14-19 April 2005, Granada, Spain.

Coenen, Frans (1998) The status of Local Agenda 21 implementation in the Netherlands. In: Second Sustainable Communities in Europe (SUSCOM), 14-16 June 1998, Cork, Ireland.

Coenen, Frans (2000) Sustainable urban planning and environmental inequities: concentrating urban development as a cause for environmental injustice? In: XIIII AESOP Congress 'Planning at a turning point', Brno, 18-21 July 2000, 18-21 July 2000, Brno, Czech Republic.

Coenen, Frans (2000) Local Agenda 21: a democratization reform in the Netherlands? In: NIG Conference “From Government to Governance”; Workshop Local Government, 23-24 November 2000, Enschede.

Coenen, Frans (1998) Assessment of the sustainability of governmental policy. In: International sustainable development research conference, ERP Environment, 3-4 April 1998, Leeds.

Coenen, Frans and Eckerberg, Katarina and Lafferty, William M. (1999) Implementing Local Agenda 21 in Europe :a cross-national analysis of 12 national reports. In: EURA Workshop on Innovations in Urban Governance, April 22-23, 1999, Oslo, Norway.

Coenen, Frans and Galjaard, Roos (2009) Demographic change in regional labour markets: finding solutions for negative effects and searching for opportunities, first lessons from the DC NOISE labour markets demonstration projects. In: INTERREG North Sea midterm conference, 2009.

Coenen, Frans and Peppel, Rob van de and Woltjer, Johan (2000) The evolution of legally prescribed public consultation in Dutch planning. In: AESOP congress, Brno, Czech Republic, 2000, Brno, Czech Republic.

Coenen, Frans H.J.M. (2005) The social dimension of regional sustainable development planning. In: AESOP congress, 13-17 July 2005, Vienna, Austria.

Coenen, Frans H.J.M. and Halfacre, Angela C. (1999) Environmental Risk Perception, Income, and Ethnicity: Does the Netherlands Have An Environmental Justice Problem? In: American Political Science Association Annual Meeting, APSA 1999, September 2-5, 1999, Atlanta, GA, USA.

Fidelis, Teresa and Coenen, Frans (1998) Green plans or green physical planning? A comparison between the Dutch and Portugese plan systems regarding environmental criteria for urban development decisions. In: XII AESOP Congress 'Planning, professionals and public expectations', 22-25 July 1998, Aveiro, Portugal.

Haisch, T. and Coenen, F.H.J.M. and Knall, J. (2013) Location choice and influence of creative entrepreneurs in non-metropolitan regions: Evidence from five European regions. In: RGS-IBG Annual International Conference 2013, 27-30 August, London, 27-08-2013 - 30-08-2013.

Hoppe, Thomas and Coenen, Frans (2011) What Does Pioneering Mean in Local Sustainable Development? : A Decade of
Local Sustainability Performance Measurement in the Netherlands.
In: 6th ECPR General Conference, 24-27 August 2011, Reykjavik, Iceland.

Hoppe, Thomas and Coenen, Frans (2016) Exploring interventions and tools used by REScoops to lower householders’ energy consumption and stimulate investment in RES projects. In: NIG annual work conference 2016, 24-11-2016 - 25-11-2016, Antwerp.

Lafferty, William M. and Coenen, Frans and Berg, Maya M. van den (2010) Lokale voorbereiding op klimaatverandering: Poster. In: CSTM Lustrum Symposium, Octorber 2, 2010, Enschede, the Netherlands.

Warbroek, W.D.B. and Coenen, F.H.J.M. and Hoppe, T. (2015) The role of intermediaries in supporting local low-carbon energy initiatives to build non-traditional capacities: an explorative case study of Fryslan, The Netherlands. In: International Conference on public policy, Panel session T16P02 Energy and climate change mitigation governance, 01-07-2015 - 04-07-2015, Milan.

Warbroek, W.D.B. and Coenen, F.H.J.M. and Hoppe, T. (2015) Exploring the relation between institutional support structures and contributing to the viability of local energy initiatives. An embedded case study of the Fryslân region in the Netherlands. In: Second International Conference on Public Policy, Milan, Italy, 1-3 July 2015, 01-07-2015 - 03-07-2015, Milan, Italy.

Lecture

Coenen, Frans (2014) Brain flows en regio's. [Lecture]

Report

Berg, M.M. van den and Coenen, F.H.J.M. (2012) Lokale voorbereiding op klimaatverandering. Duurzaamheid, mitigatie en adaptatie in beeldvorming en beleid bij Overijsselse gemeenten. [Report]

Bosveld, D.J. and Bruijn, T.J.N.M. de and Coenen, F.H.J.M. and Lulofs, K.R.D. and Marquart, N.E. (1995) Onderzoek naar de proefprojecten afvalpreventie, Deel 1: hoofdrapport. [Report]

Bosveld, D.J. and Coenen, F.H.J.M. and Lulofs, K.R.D. and Schrama, G.J.I. and Bruijn, T.J.N.M. de and Ligteringen, J.J. and Marquart, N.E. (1995) Onderzoek naar de proefprojecten afvalpreventie, Deel 2: bijlage. [Report]

Bressers, J.T.A. and Coenen, F.H.J.M. and Lulofs, K.R.D. (2004) Incompany cursussen beleidsanalyse, beleidsontwerpen en beleidevalueren. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (1997) The interaction between planning literature and planning practice. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (1997) Urban development and the role of strategic environmental policy planning: experiences with the first generations of plans in the Netherlands. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (1997) Participation in strategic green planning in the Netherlands. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (1998) Country report on the Netherlands. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (1998) New developments in decision making and the place of environmental assessment in the Netherlands. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (1999) Probing the essence of LA21 as a value-added approach to sustainable development and local democracy; the case of the Netherlands. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (2000) Een longlist van sociale factoren en indicatoren in relatie tot milieu. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (1999) Doelbereiking en effectiviteit van de VOGM. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (2004) Posters Brain drain and brain - gain, Mid term event INTERREG IIb. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. and Klok, P-J. (2004) Participation, Leadership and Urban Sustainability (PLUS) Dutch case study report. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Fuchs, D.A. and Peppel, R.A. van de (2000) Milieu en sociaal welzijn, een verkenning van 'facts en figures' en mogelijke verbanden. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Fuchs, D.A. and Peppel, R.A. van de (2000) The environment and social well-being: an exploration of facts and figures and of possible relationships. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Janssens, J. (1998) The limits of integration through planning experience with regional environmental policy planning in the Netherlands. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Marquart, N.E. (2000) Economische groei en de gevolgen voor het milieu in Overijssel. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Marquart, N.E. and Meynen, H.G.J. (2001) Evaluatie programma lokale en regionale energiebesparing (Loreen). [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Peppel, R.A. van de and Woltjer, J. (2000) De evolutie van inspraak op het terrein van verkeer en waterstaat: concept achtergrondrapport. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Peppel, R.A. van de and Woltjer, J. (2001) De evolutie van inspraak op het terrein van verkeer en waterstaat: hoofdrapport. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Schoof, D.J.W. (1992) Denken en doen : de planning van het milieubeheer op gemeentelijk niveau. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Seinstra, A.M. and Teunisse, P. (1999) De VOGM en de ontwikkeling van het gemeentelijk milieubeleid. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Snellenberg, A.H.L.M. van (1996) Evaluatie proefprojecten DUIM, gemeente Deventer. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Veer, K.A. van der (2001) Case study gemeente Haren. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Veer, K.A. van der (2001) Case study gemeente Hengelo. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Veer, K.A. van der and Woltjer, J. (2002) Evaluatie Streekplan West-Overijssel. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (2014) Externe beoordeling van de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 21 Duurzaamheid. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (2014) Lessons and experiences from the Talent attract and support services (TASS-)project: a guide for organising and providing welcoming services to foreign talents in regions and cities. [Report]

Coenen, F.H.J.M. (2014) Dutch cases in the CASIPEDIA database, CASI EU Seventh Framework Program, Public Participation in Developing a Common Framework for Assessment and Management of Sustainable Innovation. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Arentsen, M.J. (2013) Quality of Life in the Achterhoek and four other regions in Europe. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Arentsen, M.J. (2013) Quality of Life in North-West Overijssel and four other regions in Europe. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Norland, I.T. and Bjornaes, T. (2003) Local Agenda 21 in the Nordic Countries - National Strategies and Local Status. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Vikolainen, V. and Andringa, W. and Hoppe, T. (2011) Evaluatie van het economisch beleid van de gemeente Enschede. [Report]

Coenen, Frans (1997) Country-report on the Netherlands. [Report]

Coenen, Frans (1997) The role of the local 'green plans' in informing the public. [Report]

Coenen, Frans (2004) Regional sustainable production and consumption in a regional policy perspective. [Report]

Coenen, Frans and Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan and Kotzebue, Julia (2008) G-fors Dutch national report : Strategic Environmental Assessment Particulate matter. [Report]

Coenen, Frans and Hofman, Peter (1997) Supplying environmental technology for cleaner production: a benchmarking study of the Dutch knowledge-infrastructure and knowledge institutions. [Report]

Coenen, Frans and Kuks, Stefan and Lulofs, Kris (2004) Positionering planfiguren 'water in de stad en waterketen' I. [Report]

Coenen, Frans and Kuks, Stefan and Lulofs, Kris (2004) Postionering planfiguren 'water in de stad en de waterketen' II. [Report]

Coenen, Frans H.J.M. (1996) The effectiveness of Local Environmental Policy Planning. [Report]

Coenen, Frans H.J.M. and Halfacre, Angela C. (2000) Environmental injustice, local authority and subnational policy options. [Report]

Coenen, Frans H.J.M. and Hofman, Peter S. and Huitema, Dave (1998) Green participation? Public participation and its effects on the quality of environmental decision making. [Report]

David, A. and Rehfeld, D. and Coenen, F.H.J.M. and Kopper, J. and Kullgren, I. (2013) Using alumni networks for regions - BRAND. Border Region Alumni Network Development. [Report]

Denters, S.A.H. and Coenen, F.H.J.M. and Klok, P-J. (2004) Participation, leadership and Urban sustainability (PLUS) : Dutch case summary. [Report]

Kuks, S.M.M. and Coenen, F.H.J.M. and Lulofs, K.R.D. (2004) Inventarisatie planfiguren en instrumenten "Water in de Stad, Deelrapport 1. [Report]

Lulofs, K.R.D. and Coenen, F.H.J.M. and Kuks, S.M.M. (2004) Literatuur review inzake de werking van planfiguren en instrumenten 'Water in de Stad' Deelrapport 2. [Report]

Lulofs, K.R.D. and Coenen, F.H.J.M. and Kuks, S.M.M. (2004) Online-survey inzake de werking van planfiguren en instrumenten 'Water in de Stad' Deelrapport 3. [Report]

Lulofs, Kris R.D. and Coenen, Frans H.J.M. and Kuks, Stefan M.M. (2004) Positionering planfiguren 'Water in de Stad'. [Report]

Menkveld, H. and Coenen, F.H.J.M. and Burger, H. and Heinink, H. and Kaal, M. and Veer, K.A. van der (2002) Lokale overheden en klimaatbeleid. [Report]

Menkveld, M. and Burger, H. and Coenen, F. (2000) Het speelveld van lokaal klimaatbeleid. [Report]

Menkveld, M. and Burger, H. and Kaal, M. and Coenen, F.H.J.M. (2000) Evaluatie van het speelveld van lokaal klimaatbeleid. [Report]

Menkveld, M. and Burger, H. and Kaal, M. and Coenen, F.H.J.M. (2001) Lokaal klimaatbeleid in de praktijk : benutting van het speelveld, de invloed van trends en integratie van klimaatzorg in gemeentelijk beleid. [Report]

Verberne, F. and Coenen, F.H.J.M. and Hermans, M. and Hofman, P.S. (1997) Benchmarkonderzoek milieutechnologie: een pre-review naar de internationale kennisinfrastructuur. [Report]

Vikolainen, Vera and Coenen, Frans and Lulofs, Kris (2008) Baten van waterbeheer voor regionale innovatie en regionale economie. [Report]

Woltjer, J. and Meynen, H.G.J. and Coenen, F.H.J.M. (2001) Evaluatie streekplannen Waterland en Kennemerland: eindrapport. [Report]

Thesis

Coenen, Franciscus Hendricus Jozef Maria (1996) De effectiviteit van gemeentelijke milieubeleidsplanning. thesis.

This list was generated on Wed Jun 28 05:15:26 2017 CEST.