Author Publications

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type
Number of items: 61.

Article

Meershoek, A.J.J. (2012) Bijzondere rechtspleging. Openbaar bestuur, 22 . 30 - . ISSN 0925-7322

Meershoek, A.J.J. (2012) Geweldbeheersing door de Nederlandse politie in een gewelddadige eeuw. Cahiers politiestudies, 2012 . 159 - 175. ISSN 1784-5300

Meershoek, A.J.J. (2012) Machteloze kritiek op de Nationale Politie. Crimelink, 5 (2). 5 - 5. ISSN 1875-4333

Meershoek, A.J.J. (2012) Een Nationale Politie met ruggengraat : een recensie van Fijnauts Het Nationale Politiekorps. Tijdschrift voor de politie, 74 (8). 6 - 10. ISSN 0165-0122

Meershoek, A.J.J. (2012) Beheersing van grootschalige sociale onrust : grondtrekken van een Nederlandse traditie. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 10 . 4 - 5. ISSN 1875-7561

Meershoek, A.J.J. (2012) Van schutterij tot Nationale Politie : politiezorg in historisch perspectief. Secondant, 2012 (3-4). 32 - 35. ISSN 1574-5732

Meershoek, A.J.J. (2012) In gesprek kunnen blijven: het fundament van goed politiewerk. Tijdschrift voor de politie, 74 (8). 29 - . ISSN 0165-0122

Meershoek, A.J.J. (2013) 'Jan Wiarda: geëngageerd, dwars en loyaal'. Tijdschrift voor de politie, 75 (3). 23 - 26. ISSN 0165-0122

Meershoek, A.J.J. (2013) Een politiële vernieuwing die vruchten afwierp, vastliep en ontspoorde. Proces, 2013 (3). ISSN 0165-0076

Meershoek, A.J.J. (2014) Over de bestrijding van politiële discriminatie. Kanttekening bij de beschuldiging van etnisch profileren. Proces, 93 (1). 46 - 51. ISSN 0165-0076

Meershoek, A.J.J. (2014) Politie in verandering : een gedateerd idee van politieorganisatie. Tijdschrift voor de politie, 2014 (10). 39 - 40. ISSN 0165-0122

Meershoek, A.J.J. and Hoogenboom, B. (2012) Drieenvijftig tinten grijs : afnemende verantwoording van en controle op hybride politiewerk. Justitiële verkenningen, 38 . 10 - 23. ISSN 0167-5850

Meershoek, A.J.J. and Scheepmaker, M. (2012) Voorwoord. Justitiële verkenningen, 38 . 5 - 9. ISSN 0167-5850

Meershoek, A.J.J. and Vries, M.S. de (2012) Slachtoffer-dader gesprekken passen in een beschaafde strafrechtelijke cultuur. Crimelink, 5 (2). 48 - 49. ISSN 1875-4333

Meershoek, G. (2013) Een terechte winnaar. Tijdschrift voor de politie, 75 (8). 24 - 26. ISSN 0165-0122

Meershoek, G. (2016) Innovatie in de frontlijn van de opsporing. Tijdschrift voor de politie, 78 (1). 23 - 25. ISSN 0165-0122

Meershoek, Guus (2013) Politiewerk als de-escalatie. Tijdschrift voor de politie, 75 (6). 33 - 34. ISSN 0165-0122

Meershoek, Guus (2014) Een Duitse IRT-affaire. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 12 (5). 24 - 25. ISSN 1875-7561

Meershoek, Guus (2015) De politie en de geweldsexplosie begin jaren tachtig. Holland : regionaal-historisch tijdschrift, 47 (1). 23 - 31. ISSN 0166-2511

Meershoek, Guus (2015) De Politiecolumn: Minister en politie, kijk naar buiten. NRC Handelsblad . ISSN 0002-5259

Meershoek, Guus (2015) De Politiecolumn: Uit de klem geraken. NRC Handelsblad . ISSN 0002-5259

Meershoek, Guus (2015) De politiecolumn: Een stresstest voor de politie. NRC Handelsblad . ISSN 0002-5259

Meershoek, Guus (2015) De Politiecolumn: De onwerkbare waarheid van het blauwe plafond. NRC Handelsblad . ISSN 0002-5259

Meershoek, Guus (2015) De Politiecolumn: Is de politie er wel wanneer het er toe doet? NRC Handelsblad . ISSN 0002-5259

Meershoek, Guus (2015) Het gaat niet goed met de Nationale Politie.

Meershoek, Guus (2015) Een betere rolverdeling, weerbare eenheidschefs en zichtbare basisteams. Tijdschrift voor de politie, 77 (4). ISSN 0165-0122

Meershoek, Guus (2015) De nieuwe korpschef, Polizeipräsident of Chief-Commissioner?

Meershoek, Guus (2015) De Politiecolumn: Liever geen Flikken Den Haag.

Meershoek, Guus (2016) Politieoptreden heeft uitleg nodig: interview. Blauw, 2016 (8). 15 - 18. ISSN 1871-4307

Meershoek, Guus (2016) Perspectief op de drugsproblematiek: redactioneel. Tijdschrift voor de politie, 78 (1). 3 -. ISSN 0165-0122

Meershoek, Guus (2016) De Nederlandse politie en de drugs 1970-2010. Tijdschrift voor de politie, 78 (1). 10 - 13. ISSN 0165-0122

Meershoek, Guus (2016) Met de Nederlandse redelijkheid is ook allerlei vooringenomenheid verbonden. Tijdschrift voor de politie, 78 (1). 14 - 17. ISSN 0165-0122

Meershoek, Guus (2016) Ook anderen dan oud-korpschef Bouman lijken verantwoordelijk.

Meershoek, Guus (2016) Een onderzoeker kan ook verdwalen binnen de politie.

Meershoek, Guus (2016) Mag de politie zich mengen in de politiek, of moet dat?

Meershoek, Guus (2016) Titia Frima (1935-2016), zanglerares en erflater van de politiegeschiedenis.

Meershoek, Guus (2016) Een eigen ombudsman kan de politie weer houvast geven.

Meershoek, Guus (2016) Opsporing is een vorm van sport, geen productieproces.

Meershoek, Guus (2016) Waarom de politie geen hoger opgeleiden kan vasthouden.

Meershoek, Guus (2016) Met alleen blanke wijkagenten redden we het niet tegen terreur.

Meershoek, Guus (2016) De politiecolumn: Alleen wijkagenten is niet genoeg.

Meershoek, Guus (2016) De politiecolumn: De rechtsstaat kan ook krimpen.

Meershoek, Guus (2016) De politiecolumn: Is de politie een Vroom en Dreesmann?

Meershoek, Guus (2017) Waarheidsvinding wordt steeds lastiger, ook voor de politie.

Meershoek, Guus (2017) Agenten met nieuwe kwaliteiten vallen te vaak buiten de prijzen.

Meershoek, Guus (2017) Blijft de politie de rechtsstaat steunen, als die onder druk komt?

Meershoek, Guus and Poot, Christianne de (2014) Veiligheidszorg in Amsterdam. Orde van de dag, 2014 (4). 69 - 79. ISSN 1781-9210

Article News

Meershoek, A.J.J. (2013) Een aangekondigde massamoord: wat wisten Nederlanders van de jodenvervolging? Boekbespreking "Bart van der Boom, Wij weten niets van hun lot". De groene Amsterdammer . 30 - 33.

Book

Devroe, E. and Ponsaers, P. and Easton, M. and Cachet, L. and Meershoek, G. (2013) Schaalveranderingen. Cahiers politiestudies (26). Maklu, Antwerpen. ISBN 9789046605769

Meershoek, A.J.J. (2012) Kees Peijster en de herijking van de maatschappelijke politierol. Onderzoeksreeks Politieacademie . Politieacademie, Boom Lemma uitgevers, Den Haag. ISBN 9789059318212

Meershoek, A.J.J. (2012) Onzichtbaar, integer en weinig gewaardeerd : grondlijnen van de Nederlandse politietraditie. Politie en Wetenschap, Apeldoorn. ISBN 9789035245921

Meershoek, Guus and Hoogenboom, Bob (2013) De draagbare Van Reenen: Piet van Reenen over politie en geweldsbeheersing. Onderzoeksreeks Politieacademie . Boom Lemma. ISBN 9789462360136

Book Review

Meershoek, Guus (2016) Ralf Futselaar, Gevangenissen in oorlogstijd 1940-1945. [Review of the book Ralf Futselaar, Gevangenissen in oorlogstijd 1940-1945] BMGN : the Low Countries historical review, 131 . ISSN 0165-0505

Book Section

Meershoek, A.J.J. (2012) Duizend kleine theaters van bestraffing. In: L. Gunther Moor & H. Moors & R. Witte (Eds.), Spanningen in de buurt. SMVP, Den Haag, 31 - 33. ISBN 9789073822184

Meershoek, A.J.J. (2012) De koppel. In: P. Tops (Ed.), Inleiding politiekunde. Positie en functioneren van de politie in Nederland. Politieacademie, Apeldoorn, 71 - 80.

Meershoek, A.J.J. (2012) De politiekoppel: vormgever van het geweldsmonopolie. In: P.W. Tops (Ed.), Inleiding politiekunde. Politieacademie, Apeldoorn, 71 - 80.

Meershoek, G. (2014) Een burgerlijke politie in een gewelddadig tijdperk : ruim een eeuw Nederlandse politiegeschiedenis (1875-1994). In: Erwin Muller & Nicolien Kop & Edward van der Torre & B. Hoogenboom (Eds.), Politie: studies over haar werking en organisatie, 3e druk. Handboeken veiligheid . Kluwer, 49 - 75. ISBN 9789013118827

Meershoek, G. (2014) Ene mejuffrouw van Velzen. In: Numaga jaarboek 2014. Numaga, Nijmegen, 180 - 181. ISBN INVALID978-90-74184-26

Meershoek, Guus (2013) Op zoek naar politiekennis met een bite: waarheidsvinding en werkzaamheid in politieonderzoek. In: Pieter Tops & Cees Sprenger & Nicolien Kop (Eds.), Kennis in de frontlijn: ervaringen met praktijkonderzoek in de politie. Politieacademie, Apeldoorn, 217 - 228. ISBN 9789079149674

Meershoek, Guus (2015) The Dutch Police and the Explosion of Violence in the Early 1980s. In: Jonas Campion & Xavier Rousseaux (Eds.), Policing New Risks in Modern European History. World histories of crime, culture and violence . Palgrave Pivot. ISBN 9781137544032

Report

Meershoek, A.J.J. and Vries, P.W. de (2012) Systeemhaat onder jongeren. Een inventarisatie en aanzet tot verklaring. [Report]

This list was generated on Tue May 30 05:42:21 2017 CEST.