Author Publications

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type
Jump to: 2015 | 2014 | 2013 | 2012
Number of items: 31.

2015

Meershoek, G. (2015) Een burgerlijke politie in een gewelddadig tijdperk : uim een eeuw Nederlandse politiegeschiedenis (1875-1994). In: Politie: studies over haar werking en organisatie. Handboeken veiligheid . Kluwer, 49 - 75. ISBN 9789013118827

2014

Meershoek, A.J.J. (2014) Over de bestrijding van politiële discriminatie. Kanttekening bij de beschuldiging van etnisch profileren. Proces, 93 (1). 46 - 51. ISSN 0165-0076

Meershoek, A.J.J. (2014) Politie in verandering : een gedateerd idee van politieorganisatie. Tijdschrift voor de politie, 2014 (10). 39 - 40. ISSN 0165-0122

Meershoek, G. (2014) Ene mejuffrouw van Velzen. In: Numaga jaarboek 2014. Numaga, Nijmegen, 180 - 181. ISBN INVALID978-90-74184-26

Meershoek, Guus (2014) Een Duitse IRT-affaire. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 12 (5). 24 - 25. ISSN 1875-7561

Meershoek, Guus and Poot, Christianne de (2014) Veiligheidszorg in Amsterdam. Orde van de dag, 2014 (4). 69 - 79. ISSN 1781-9210

2013

Devroe, E. and Ponsaers, P. and Easton, M. and Cachet, L. and Meershoek, G. (2013) Schaalveranderingen. Cahiers politiestudies (26). Maklu, Antwerpen. ISBN 9789046605769

Meershoek, A.J.J. (2013) Een aangekondigde massamoord: wat wisten Nederlanders van de jodenvervolging? Boekbespreking "Bart van der Boom, Wij weten niets van hun lot". De groene Amsterdammer . 30 - 33.

Meershoek, A.J.J. (2013) 'Jan Wiarda: geëngageerd, dwars en loyaal'. Tijdschrift voor de politie, 75 (3). 23 - 26. ISSN 0165-0122

Meershoek, A.J.J. (2013) Een politiële vernieuwing die vruchten afwierp, vastliep en ontspoorde. Proces, 2013 (3). ISSN 0165-0076

Meershoek, G. (2013) Een terechte winnaar. Tijdschrift voor de politie, 75 (8). 24 - 26. ISSN 0165-0122

Meershoek, Guus (2013) Politiewerk als de-escalatie. Tijdschrift voor de politie, 75 (6). 33 - 34. ISSN 0165-0122

Meershoek, Guus (2013) Op zoek naar politiekennis met een bite: waarheidsvinding en werkzaamheid in politieonderzoek. In: Kennis in de frontlijn: ervaringen met praktijkonderzoek in de politie. Politieacademie, Apeldoorn, 217 - 228. ISBN 9789079149674

Meershoek, Guus and Hoogenboom, Bob (2013) De draagbare Van Reenen: Piet van Reenen over politie en geweldsbeheersing. Onderzoeksreeks Politieacademie . Boom Lemma. ISBN 9789462360136

2012

Meershoek, A.J.J. (2012) Kees Peijster en de herijking van de maatschappelijke politiefunctie. Onderzoeksreeks Politieacademie . Boom Lemma., Den Haag. ISBN 9789059318212

Meershoek, A.J.J. (2012) Bijzondere rechtspleging. Openbaar bestuur, 22 . 30 - . ISSN 0925-7322

Meershoek, A.J.J. (2012) Duizend kleine theaters van bestraffing. In: Spanningen in de buurt. SMVP, Den Haag, 31 - 33. ISBN 9789073822184

Meershoek, A.J.J. (2012) Geweldbeheersing door de Nederlandse politie in een gewelddadige eeuw. Cahiers politiestudies, 2012 . 159 - 175. ISSN 1784-5300

Meershoek, A.J.J. (2012) Machteloze kritiek op de Nationale Politie. Crimelink, 5 (2). 5 - 5. ISSN 1875-4333

Meershoek, A.J.J. (2012) Onzichtbaar, integer en weinig gewaardeerd : grondlijnen van de Nederlandse politietraditie. Politie en Wetenschap, Apeldoorn. ISBN 9789035245921

Meershoek, A.J.J. (2012) De koppel. In: Inleiding politiekunde. Positie en functioneren van de politie in Nederland. Politieacademie, Apeldoorn, 71 - 80.

Meershoek, A.J.J. (2012) Een Nationale Politie met ruggengraat : een recensie van Fijnauts Het Nationale Politiekorps. Tijdschrift voor de politie, 74 (8). 6 - 10. ISSN 0165-0122

Meershoek, A.J.J. (2012) Beheersing van grootschalige sociale onrust : grondtrekken van een Nederlandse traditie. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, 10 . 4 - 5. ISSN 1875-7561

Meershoek, A.J.J. (2012) Kees Peijster en de herijking van de maatschappelijke politierol. Politieacademie, Boom Lemma uitgevers, Den Haag. ISBN 9789059318212

Meershoek, A.J.J. (2012) Van schutterij tot Nationale Politie : politiezorg in historisch perspectief. Secondant, 2012 (3-4). 32 - 35. ISSN 1574-5732

Meershoek, A.J.J. (2012) De politiekoppel: vormgever van het geweldsmonopolie. In: Inleiding politiekunde. Politieacademie, Apeldoorn, 71 - 80.

Meershoek, A.J.J. (2012) In gesprek kunnen blijven: het fundament van goed politiewerk. Tijdschrift voor de politie, 74 (8). 29 - . ISSN 0165-0122

Meershoek, A.J.J. and Hoogenboom, B. (2012) Drieenvijftig tinten grijs : afnemende verantwoording van en controle op hybride politiewerk. Justitiele verkenningen, 38 . 10 - 23. ISSN 0167-5850

Meershoek, A.J.J. and Scheepmaker, M. (2012) Voorwoord. Justitiele verkenningen, 38 . 5 - 9. ISSN 0167-5850

Meershoek, A.J.J. and Vries, M.S. de (2012) Slachtoffer-dader gesprekken passen in een beschaafde strafrechtelijke cultuur. Crimelink, 5 (2). 48 - 49. ISSN 1875-4333

Meershoek, A.J.J. and Vries, P.W. de (2012) Systeemhaat onder jongeren. Een inventarisatie en aanzet tot verklaring. [Report]

This list was generated on Fri Mar 27 05:30:30 2015 CET.