Author Publications

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type
Jump to: 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2004 | 2003 | 2001 | 2000 | 1998 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1991
Number of items: 60.

2014

Bressers, J.T.A. and Klok, P.J. (2014) De inhoud van het beleid. In: Overheidsbeleid : een inleiding in de beleidswetenschap, 9e druk. Kluwer, 171 - 188. ISBN 9789013125184

Fenger, J.J.M. and Klok, P.J. (2014) Beleidsinstrumenten. In: Overheidsbeleid : een inleiding in de beleidswetenschap, 9e druk. Kluwer, 189 - 205. ISBN 9789013125184

Oude Vrielink, Mirjan and Kolk, H. van der and Klok, Pieter-Jan (2014) De vormgeving van sociale (wijk)teams: inrichting, organisatie en vraagstukken. Platform 31, Den Haag. ISBN INVALID978-94-9171-11-5

Oude Vrielink, Mirjan and Kolk, H. van der and Klok, Pieter-Jan (2014) Sociale wijkteams: is de professional van de toekomst er echt? Maatwerk, 2014 (1). 30 - 32. ISSN 1567-6587

2013

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2013) Dorps- en wijkraden in Europa. Bestuurswetenschappen, 2013 (5-6). 72 - 93. ISSN 0165-7194

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2013) Dorps- en wijkraden in Europa. [Report]

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2013) Citizen Democracy and the Responsiveness of Councillors: The Effects of Democratic Institutionalisation on the Role Orientations and Role Behaviour of Councillors. Local government studies, 39 (5). 661 - 680. ISSN 0300-3930

Egner, B. and Sweeting, D. and Klok, P.J. (2013) Local councilors in Europe. Urban and regional research international (vol. 14). Springer, Wiesbaden. ISBN 9783658018566

Egner, B. and Sweeting, D. and Klok, P.J. (2013) Local councillors in comparative perspective. In: Local councillors in Europe. Urban and regional research international, 14 (14). Springer, Wiesbaden, 11 - 25. ISBN 9783658018566

Egner, B. and Sweeting, D. and Klok, P.J. (2013) Local councillors in comparative perspective: drawing conclusions. In: Local councillors in Europe. Urban and regional research council, 14 (14). Springer, Wiesbaden, 255 - 262. ISBN 9783658018566

Klok, P.J. and Denters, S.A.H. (2013) The roles councillors play. In: Local councillors in Europe. Urban and regional research international, 14 . Springer, Wiesbaden, 63 - 83. ISBN 9783658018566

Klok, P.J. and Oude Vrielink, M.J. and Denters, S.A.H. (2013) De professional van de toekomst is er al. Maatwerk, 14 (1). 24 - 26. ISSN 1567-6587

Oude Vrielink, Mirjan and Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas (2013) 'Sociale huisarts' doet het goed in Enschede. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 106 (4). 32 - 35. ISSN 2214-3963

2012

Bakker, J.H.M. and Denters, S.A.H. and Oude Vrielink, M.J. and Klok, P.J. (2012) Citizens Initiatives : How Local Governments Fill their Facilitative Role. Local government studies, 38 (4). 395 - 415. ISSN 0300-3930

Denters, S.A.H. and Kaap, H.G. van der and Klok, P.J. (2012) De wijkcoach in de ogen van wijkbewoners en effecten van wijkaanpak Velve-Lindenhof op leefsituatie wijkbewoners. [Report]

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2012) Councillor attitudes to ‘interactive’ governance. Evidence from a survey in five Dutch urban municipalties. In: Regieren, Festschrift für Hubert Heinelt. Springer, VS, 319 - 329. ISBN 9783531197920

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. and Oude Vrielink, M.J. (2012) De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van betrokken organisaties en de wijkcoaches zelf. [Report]

Hambleton, R. and Howard, J. and Denters, S.A.H. and Klok, P.J. and Oude Vrielink, M.J. (2012) Public Sector Innovation and Local Leadership in the UK and the Netherlands. [Report]

Klok, P.J. and Denters, S.A.H. and Oude Vrielink, M.J. (2012) Notitie Effect‐ en inzetstudie wijkcoaches Velve‐Lindenhof. [Report]

Klok, P.J. and Denters, S.A.H. and Oude Vrielink, M.J. (2012) Sociale stijging in Velve-Lindenhof, Effecten van het werk van de wijkcoaches. [Report]

Klok, P.J. and Denters, S.A.H. and Oude Vrielink, M.J. (2012) De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners. [Report]

Klok, P.J. and Denters, S.A.H. and Oude Vrielink, Mirjan (2012) Wijkcoaches in Velve-Lindenhof: overkoepelende eindrapportage. [Report]

2010

Deen, J.J.A.N. and Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2010) Sturing zonder bestuur. [Report]

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2010) Rebuilding Roombeek: Patterns of Citizen Participation in Urban Governance. Urban affairs review, 45 (5). pp. 583-607. ISSN 1078-0874

2009

Edelenbos, Jurian and Klok, Pieter-Jan and Tatenhove, Jan van (2009) The Institutional Embedding of Interactive Policy Making : Insights From a Comparative Research Based on Eight Interactive Projects in the Netherlands. The American Review of Public Administration, 39 (2). pp. 125-148. ISSN 0275-0740

2008

Coenen, Frans and Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan and Kotzebue, Julia (2008) G-fors Dutch national report : Strategic Environmental Assessment Particulate matter. [Report]

Denters, Bas and Groot, Merel de and Klok, Pieter-Jan (2008) 'Een wezenlijke vertegenwoordiging der burgerij'. Over de rollen van de gemeenteraad na de dualisering van het gemeentebestuur. In: Staat van de Dualisering, 25 juni 2008, Amersfoort, The Netherlands (pp. pp. 59-73).

Groot, Merel de and Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2008) Recent European Reform: Strengthening the Councillor as a Representative and Scrutiniser. In: ESRC Seminar, 28 February 2007, London, UK (pp. pp. 1-26).

2006

Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. and Klok, P-J. (2006) Between vision and consensus: urban leadership and community involvement in the Dutch cases. In: Leadership and participation in cities: searching for innovation in Western democracies. Routledge Studies in Governance and Public Policy (9). Routledge, London, pp. 161-172. ISBN 9780415376594

Klok, P-J. and Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. (2006) Institutional conditions for complementarities between urban leadership and community involvement. In: Leadership and participation in cities: searching for innovation in Western democracies. Routledge studies in governance and public policy (9). Routledge, London, UK, pp. 265-285. ISBN 9780415376594

Klok, P.-J. and Hoppe, R. (2006) Onderzoeksprogrammering door de Enschedese Rekenkamercommissie: systematiek en methodiek : eindrapport. [Report]

2004

Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. and Klok, P-J. (2004) Participation, Leadership and Urban Sustainability (PLUS) Dutch case study report. [Report]

Denters, S.A.H. and Coenen, F.H.J.M. and Klok, P-J. (2004) Participation, leadership and Urban sustainability (PLUS) : Dutch case summary. [Report]

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Heffen, Oscar van and Visser, Marleen (2004) Monitor participatieproces voor de wederopbouw van Roombeek: resultaten en conclusies. [Report]

2003

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (2003) De inhoud van het beleid. In: Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap. Kluwer, Alphen aan den Rijn, pp. 199-223. ISBN 9789013006957

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (2003) Referentiekader beleidsontwikkeling en instrumentenkeuze. [Report]

2001

Denters, S.A.H. and Dam, M. and Klok, P-J. and Propper, I.M.A.M. (2001) De gemeentelijke democratie na 'Elzinga'. Bestuurskunde, 10 (8). pp. 334-335. ISSN 0927-3387

Denters, S.A.H. and Klok, P-J. and Visser, M.A. (2001) De rolverdeling tussen gemeenteraad en B&W : de stand van zaken in achttien gemeenten, begin 2001. Bestuurskunde, 10 (8). pp. 336-348. ISSN 0927-3387

Klok, Pieter-Jan (2001) Book review: The success of policy analysis studies: an actor perspective, a search for success definitions based on cases in the field of transport and infrastructure in The Netherlands / by Patricia G.J. Twaalfhoven. - Eburon, Delft, 1999. Evaluation and Program Planning, 248 (4). pp. 367-368. ISSN 0149-7189

2000

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. and O'Toole, L.J. (2000) Explaining policy action: A deductive but realistic theory. [Report]

1998

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1998) De inhoud van het beleid. In: Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap. Samsom, Alphen aan den Rijn, pp. 185-208. ISBN 9789042201576

1996

Bressers, Hans Th.A. and Klok, Pieter Jan (1996) Developments in Dutch Environmental Policy: Target Rationality or Cultural Shift? [Report]

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1996) Ontwikkelingen in het Nederlandse milieubeleid: doelrationaliteit of cultuurverandering? Beleidswetenschap, 10 (5). pp. 445-460. ISSN 0921-1934

1995

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1995) De verklaring van de effectiviteit van een beleid: Instrumententheorie. In: Beleidsevaluatie. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 138-157. ISBN 9789060928653

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1995) Explaining implementation and effectiveness of policy instruments. In: OECD Workshop on the the Evaluation of the Effectiveness of Economic Instruments in Environmental Policy, June 8, 1995, Paris, France.

Schrama, G.J.I. and Klok, P-J. (1995) The swift introduction of 'clean cars' in the Netherlands, 1986-1992. The origin and effect of incentive measures. In: Succesful environmental policy: a critical evaluation of 24 cases. Edition Sigma, Berlijn, pp. 203-222. ISBN 9783894041366

1994

Arentsen, M.J. and Klok, P-J. and Schrama, G.J.I. (1994) De milieuvergunning in bedrijf. Ministerie VROM, Den Haag. ISBN 9789075155037

Arentsen, M.J. and Klok, P-J. and Schrama, G.J.I. (1994) Milieurelevante besluitvorming in bedrijven. Beleidswetenschap, 8 (3). pp. 240-260. ISSN 0921-1934

Klok, P-J. and Kuks, S.M.M. (1994) Het doelgroepenbeleid. In: Milieubeleid: een beleidswetenschappelijke inleiding. VUGA, Den Haag, pp. 79-96. ISBN 9789052507262

Klok, P-J. and Schuddeboom, J. (1994) Presentation Scheme. In: Financial Instruments in Policy Process: The Dutch Case. CSTM, Enschede, pp. 21-32. ISBN 9789036507196

Schuddeboom, J. and Klok, P-J. (1994) Environmental Behaviour. In: Financial Instruments in Policy Process: The Dutch Case. Universiteit Twente, CSTM, Enschede, pp. 81-121. ISBN 9789036507196

Schuddeboom, J. and Klok, P-J. and Akkermans, L.M.W. (1994) Financial Instruments in Policy Process: The Dutch Case. [Report]

1993

Arentsen, M.J. and Klok, P-J. and Maarse, J.A.M. (1993) De uitvoering van beleid. In: Politicologie en het openbaar bestuur. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, pp. 216-229. ISBN 9789060926963

Arentsen, M.J. and Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1993) Van urgentienota naar NMP en verder. In: Twintig jaar Nederlands milieubeleid. Delwel, Den Haag, pp. 13-49. ISBN 9789061555605

Bressers, J.Th.A. and Jong, H.M. de and Klok, P-J. and Korsten, A.F.A. (1993) Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd. Van Gorcum, Assen/Maastricht. ISBN 9789023227991

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1993) De inhoud van het beleid. In: Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 52-71. ISBN 9789060926864

Hoogerwerf, A. and Arentsen, M.J. and Klok, P-J. (1993) Om een aanvaardbaar beleid: een studie over de maatschappelijke acceptatie van overheidsbeleid. CBOO publicaties, ISSN 0925-787X ; nr. 82 . Universiteit Twente, CBOO, Enschede. ISBN 9789036505833

Klok, P-J. and Ligteringen, J.J. and Pullen, H. and Schuddeboom, J. (1993) Financiële instrumenten in het beleidsproces. Ministerie van VROM, Den Haag.

1991

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1991) De verklaring vab de effectiviteit van een beleid, deel 2: Instrumententheorie. In: Beleidsevaluatie. Samsom HD Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 136-154. ISBN 9789060924754

Klok, P.J. (1991) Een instrumententheorie voor milieubeleid: de toepassing en effectiviteit van beleidsinstrumenten. thesis.

This list was generated on Sun Mar 29 05:17:02 2015 CEST.