Author Publications

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type
Jump to: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006 | 2004 | 2003 | 2001 | 2000 | 1998 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991
Number of items: 69.

2016

Boogers, M.J.G.J.A. and Brink, B. and Denters, S.A.H. and Engels, J.W.M. and Klok, P.J. and Munneke, S.A.J. and Vries, F. de (2016) Een onderzoek naar de taak, plaats en bevoegdheden van burgemeesters in Duitsland, Engeland, België en Denemarken. [Report]

Boogers, Marcel and Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Sanders, Maurits and Linnenbank, Michel (2016) Effecten van regionaal bestuur voor gemeenten: bestuursstructuur, samenwerkingsrelaties, democratische kwaliteit en bestuurlijke effectiviteit. [Report]

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan and Boogers, Marcel and Sanders, Maurits (2016) Inter-municipal cooperation: a democratic deficit? In: 24th IPSA World Congress on Political Science, 23-07-2016 - 28-07-2016, Poznan, Poland.

2015

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2015) MijnBorne2030: evaluatie van een democratisch experiment. Bestuurswetenschappen, 2015 (2). ISSN 0165-7194

Ghorbani, A. and Özerol, G. and Filatova, T. and Lulofs, K.R.D. and Klok, P.J. and Toonen, T.A.J. (2015) Understanding multilevel water governance by integrating institutional analysis and social simulation. In: ICPP International Conference on Public Policy, 1-4 July 2015, Milan, Italy, 01-07-2015 - 04-07-2015, Milan, Italy.

2014

Bressers, J.T.A. and Klok, P.J. (2014) De inhoud van het beleid. In: A. Hoogerwerf & M. Herweijer (Eds.), Overheidsbeleid : een inleiding in de beleidswetenschap, 9e druk. Kluwer, 171 - 188. ISBN 9789013125184

Fenger, J.J.M. and Klok, P.J. (2014) Beleidsinstrumenten. In: A. Hoogerwerf & M. Herweijer (Eds.), Overheidsbeleid : een inleiding in de beleidswetenschap, 9e druk. Kluwer, 189 - 205. ISBN 9789013125184

Oude Vrielink, Mirjan and Kolk, Henk van der and Klok, Pieter-Jan (2014) De vormgeving van sociale (wijk)teams: inrichting, organisatie en vraagstukken. Platform 31, Den Haag. ISBN 9789491711152

Oude Vrielink, Mirjan and Kolk, H. van der and Klok, Pieter-Jan (2014) Sociale wijkteams: is de professional van de toekomst er echt? Maatwerk, 2014 (1). 30 - 32. ISSN 1567-6587

2013

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2013) Dorps- en wijkraden in Europa. Bestuurswetenschappen, 2013 (5-6). 72 - 93. ISSN 0165-7194

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2013) Dorps- en wijkraden in Europa. [Report]

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2013) Citizen Democracy and the Responsiveness of Councillors: The Effects of Democratic Institutionalisation on the Role Orientations and Role Behaviour of Councillors. Local government studies, 39 (5). 661 - 680. ISSN 0300-3930

Egner, B. and Sweeting, D. and Klok, P.J. (2013) Local councilors in Europe. Urban and regional research international (vol. 14). Springer, Wiesbaden. ISBN 9783658018566

Egner, B. and Sweeting, D. and Klok, P.J. (2013) Local councillors in comparative perspective. In: B. Egner & D. Sweeting & P.J. Klok (Eds.), Local councillors in Europe. Urban and regional research international, 14 (14). Springer, Wiesbaden, 11 - 25. ISBN 9783658018566

Egner, B. and Sweeting, D. and Klok, P.J. (2013) Local councillors in comparative perspective: drawing conclusions. In: B. Egner & D. Sweeting & P.J. Klok (Eds.), Local councillors in Europe. Urban and regional research council, 14 (14). Springer, Wiesbaden, 255 - 262. ISBN 9783658018566

Klok, P.J. and Denters, S.A.H. (2013) The roles councillors play. In: B. Egner & D. Sweeting & P.J. Klok (Eds.), Local councillors in Europe. Urban and regional research international, 14 . Springer, Wiesbaden, 63 - 83. ISBN 9783658018566

Klok, P.J. and Oude Vrielink, M.J. and Denters, S.A.H. (2013) De professional van de toekomst is er al. Maatwerk, 14 (1). 24 - 26. ISSN 1567-6587

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan (2013) Effectiveness of the social general practitioner: the case of the Enschede neighbourhood coaches. In: EURA Conference 2013 - "Cities as seedbeds for innovation", 3-6 July 2013, Enschede, the Netherlands.

Oude Vrielink, Mirjan and Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas (2013) 'Sociale huisarts' doet het goed in Enschede. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 106 (4). 32 - 35. ISSN 2214-3963

2012

Bakker, Judith and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan and Klok, Pieter-Jan (2012) Citizens initiatives : how local governments fill their facilitative role. Local government studies, 38 (4). 395 - 415. ISSN 0300-3930

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan and Oude Vrielink, Mirjan and Boer, Michelle de (2012) De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van betrokken organisaties en de wijkcoaches zelf. [Report]

Denters, S.A.H. and Kaap, H.G. van der and Klok, P.J. (2012) De wijkcoach in de ogen van wijkbewoners en effecten van wijkaanpak Velve-Lindenhof op leefsituatie wijkbewoners. [Report]

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2012) Councillor attitudes to ‘interactive’ governance. Evidence from a survey in five Dutch urban municipalties. In: B. Egner & M. Haus & G. Terizakis (Eds.), Regieren, Festschrift für Hubert Heinelt. Springer, VS, 319 - 329. ISBN 9783531197920

Hambleton, R. and Howard, J. and Denters, S.A.H. and Klok, P.J. and Oude Vrielink, M.J. (2012) Public sector innovation and local leadership in the UK and the Netherlands. [Report]

Klok, P.J. and Denters, S.A.H. and Oude Vrielink, M.J. (2012) Sociale stijging in Velve-Lindenhof: effecten van het werk van de wijkcoaches. [Report]

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan (2012) De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners. [Report]

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan (2012) Notitie Effect‐ en inzetstudie wijkcoaches Velve‐Lindenhof. [Report]

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan (2012) Wijkcoaches in Velve-Lindenhof: overkoepelende eindrapportage. [Report]

2011

Oude Vrielink, Mirjan and Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas (2011) Tussenrapportage evaluatie wijkcoaches Velve-Lindenhof. [Report]

2010

Deen, J.J.A.N. and Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2010) Sturing zonder bestuur. [Report]

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2010) Rebuilding Roombeek: Patterns of Citizen Participation in Urban Governance. Urban affairs review, 45 (5). pp. 583-607. ISSN 1078-0874

2009

Edelenbos, Jurian and Klok, Pieter-Jan and Tatenhove, Jan van (2009) The Institutional Embedding of Interactive Policy Making : Insights From a Comparative Research Based on Eight Interactive Projects in the Netherlands. The American Review of Public Administration, 39 (2). pp. 125-148. ISSN 0275-0740

2008

Coenen, Frans and Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan and Kotzebue, Julia (2008) G-fors Dutch national report : Strategic Environmental Assessment Particulate matter. [Report]

Denters, Bas and Groot, Merel de and Klok, Pieter-Jan (2008) 'Een wezenlijke vertegenwoordiging der burgerij'. Over de rollen van de gemeenteraad na de dualisering van het gemeentebestuur. In: Staat van de Dualisering, 25 juni 2008, Amersfoort, The Netherlands (pp. pp. 59-73).

Denters, Bas and Klok, Pieter Jan (2008) Over volwaardige participatie, voortvarendheid en kwaliteit bij de wederopbouw van Roombeek. In: R. Brouwers (Ed.), Pi de Bruijn Engagement + Stedenbouw. Gemeente Enschede, pp. 86-91. ISBN 9789080601291

Groot, Merel de and Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2008) Recent European Reform: Strengthening the Councillor as a Representative and Scrutiniser. In: ESRC Seminar, 28 February 2007, London, UK (pp. pp. 1-26).

2006

Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. and Klok, P-J. (2006) Between vision and consensus: urban leadership and community involvement in the Dutch cases. In: Hubert Heinelt & David Sweeting & Panagiotis Getimis (Eds.), Leadership and participation in cities: searching for innovation in Western democracies. Routledge Studies in Governance and Public Policy (9). Routledge, London, pp. 161-172. ISBN 9780415376594

Klok, P-J. and Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. (2006) Institutional conditions for complementarities between urban leadership and community involvement. In: Hubert Heinelt & David Sweeting & Panagiotes Getimis (Eds.), Leadership and participation in cities: searching for innovation in Western democracies. Routledge studies in governance and public policy (9). Routledge, London, UK, pp. 265-285. ISBN 9780415376594

Klok, P.-J. and Hoppe, R. (2006) Onderzoeksprogrammering door de Enschedese Rekenkamercommissie: systematiek en methodiek : eindrapport. [Report]

2004

Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. and Klok, P-J. (2004) Participation, Leadership and Urban Sustainability (PLUS) Dutch case study report. [Report]

Denters, S.A.H. and Coenen, F.H.J.M. and Klok, P-J. (2004) Participation, leadership and Urban sustainability (PLUS) : Dutch case summary. [Report]

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Heffen, Oscar van and Visser, Marleen (2004) Monitor participatieproces voor de wederopbouw van Roombeek: resultaten en conclusies. [Report]

2003

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (2003) De inhoud van het beleid. In: A. Hoogerwerf & M. Herweijer (Eds.), Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap. Kluwer, Alphen aan den Rijn, pp. 199-223. ISBN 9789013006957

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (2003) Referentiekader beleidsontwikkeling en instrumentenkeuze. [Report]

2001

Denters, S.A.H. and Dam, M. and Klok, P-J. and Propper, I.M.A.M. (2001) De gemeentelijke democratie na 'Elzinga'. Bestuurskunde, 10 (8). pp. 334-335. ISSN 0927-3387

Denters, S.A.H. and Klok, P-J. and Visser, M.A. (2001) De rolverdeling tussen gemeenteraad en B&W : de stand van zaken in achttien gemeenten, begin 2001. Bestuurskunde, 10 (8). pp. 336-348. ISSN 0927-3387

Klok, Pieter-Jan (2001) Book review: The success of policy analysis studies: an actor perspective, a search for success definitions based on cases in the field of transport and infrastructure in The Netherlands / by Patricia G.J. Twaalfhoven. - Eburon, Delft, 1999. Evaluation and Program Planning, 248 (4). pp. 367-368. ISSN 0149-7189

2000

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. and O'Toole, L.J. (2000) Explaining policy action: A deductive but realistic theory. [Report]

1998

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1998) De inhoud van het beleid. In: A. Hoogerwerf & M. Herweijer (Eds.), Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap. Samsom, Alphen aan den Rijn, pp. 185-208. ISBN 9789042201576

1996

Bressers, Hans Th.A. and Klok, Pieter Jan (1996) Developments in Dutch Environmental Policy: Target Rationality or Cultural Shift? [Report]

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1996) Ontwikkelingen in het Nederlandse milieubeleid: doelrationaliteit of cultuurverandering? Beleidswetenschap, 10 (5). pp. 445-460. ISSN 0921-1934

1995

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1995) De verklaring van de effectiviteit van een beleid: Instrumententheorie. In: J.Th.A. Bressers & A. Hoogerwerf (Eds.), Beleidsevaluatie. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 138-157. ISBN 9789060928653

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1995) Explaining implementation and effectiveness of policy instruments. In: OECD Workshop on the the Evaluation of the Effectiveness of Economic Instruments in Environmental Policy, June 8, 1995, Paris, France.

Schrama, G.J.I. and Klok, P-J. (1995) The swift introduction of 'clean cars' in the Netherlands, 1986-1992. The origin and effect of incentive measures. In: Martin Janicke & Helmut Weidner (Eds.), Succesful environmental policy: a critical evaluation of 24 cases. Edition Sigma, Berlijn, pp. 203-222. ISBN 9783894041366

1994

Arentsen, M.J. and Klok, P-J. and Schrama, G.J.I. (1994) Milieurelevante besluitvorming in bedrijven. Beleidswetenschap, 8 (3). pp. 240-260. ISSN 0921-1934

Arentsen, M.J. and Klok, P-J. and Schrama, G.J.I. (1994) De milieuvergunning in bedrijf. Ministerie VROM, Den Haag. ISBN 9789075155037

Klok, P-J. and Kuks, S.M.M. (1994) Het doelgroepenbeleid. In: P. Glasbergen (Ed.), Milieubeleid: een beleidswetenschappelijke inleiding. VUGA, Den Haag, pp. 79-96. ISBN 9789052507262

Klok, P-J. and Schuddeboom, J. (1994) Presentation Scheme. In: J. Schuddeboom & P-J. Klok (Eds.), Financial Instruments in Policy Process: The Dutch Case. CSTM, Enschede, pp. 21-32. ISBN 9789036507196

Schuddeboom, J. and Klok, P-J. (1994) Environmental Behaviour. In: J. Schuddeboom & P-J. Klok (Eds.), Financial Instruments in Policy Process: The Dutch Case. Universiteit Twente, CSTM, Enschede, pp. 81-121. ISBN 9789036507196

Schuddeboom, J. and Klok, P-J. and Akkermans, L.M.W. (1994) Financial Instruments in Policy Process: The Dutch Case. [Report]

1993

Arentsen, M.J. and Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1993) Van urgentienota naar NMP en verder. In: D.H. Dijk (Ed.), Twintig jaar Nederlands milieubeleid. Delwel, Den Haag, pp. 13-49. ISBN 9789061555605

Arentsen, M.J. and Klok, P-J. and Maarse, J.A.M. (1993) De uitvoering van beleid. In: J.Th.A. Bressers & J.J.A. Thomassen & A. Hoogerwerf & F.A. van Vught (Eds.), Politicologie en het openbaar bestuur. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, pp. 216-229. ISBN 9789060926963

Bressers, J.Th.A. and Jong, H.M. de and Klok, P-J. and Korsten, A.F.A. (1993) Beleidsinstrumenten bestuurskundig beschouwd. Van Gorcum, Assen/Maastricht. ISBN 9789023227991

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1993) De inhoud van het beleid. In: A. Hoogerwerf (Ed.), Overheidsbeleid: een inleiding in de beleidswetenschap. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 52-71. ISBN 9789060926864

Hoogerwerf, A. and Arentsen, M.J. and Klok, P-J. (1993) Om een aanvaardbaar beleid: een studie over de maatschappelijke acceptatie van overheidsbeleid. CBOO publicaties, ISSN 0925-787X ; nr. 82 . Universiteit Twente, CBOO, Enschede. ISBN 9789036505833

Klok, P-J. and Ligteringen, J.J. and Pullen, H. and Schuddeboom, J. (1993) Financiële instrumenten in het beleidsproces. Ministerie van VROM, Den Haag.

1992

Klok, P.J. (1992) Beleidsinstrumenten voor complexe problemen, het wegverkeer als
voorbeeld.
In: Project Beleidsinstrumentarium Ministerie V&W : essays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, RWS, afdeling Strategie en Facet.

1991

Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1991) De verklaring vab de effectiviteit van een beleid, deel 2: Instrumententheorie. In: J.Th.A. Bressers & A. Hoogerwerf (Eds.), Beleidsevaluatie. Samsom HD Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 136-154. ISBN 9789060924754

Klok, P.J. (1991) Een instrumententheorie voor milieubeleid: de toepassing en effectiviteit van beleidsinstrumenten. thesis.

This list was generated on Thu Jun 22 05:23:21 2017 CEST.