Author Publications

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type
Number of items: 107.

Article

Bakker, J.H.M. and Denters, S.A.H. (2012) Experimenting with a design experiment. Revista internacional de sociologia, 70 (Extra 2). 121 - 141. ISSN 0034-9712

Bakker, J.H.M. and Denters, S.A.H. (2013) Burgerinitiatieven roepen vragen op bij gemeenten.

Bakker, Judith and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan and Klok, Pieter-Jan (2012) Citizens initiatives : how local governments fill their facilitative role. Local government studies, 38 (4). 395 - 415. ISSN 0300-3930

Boer, Harry de and Denters, Bas and Goedegebuure, Leo (1998) Dutch disease or Dutch model? An Evaluation of the Pre-1998 System of Democratic University Government in the Netherlands. Review of Policy Research, 15 (4). pp. 37-50. ISSN 1541-132X

Boer, Harry de and Denters, Bas and Goedegebuure, Leo (1998) On boards and councils; shaky balances considered the governance of Dutch universities. Higher Education Policy, 11 (2-3). pp. 153-164. ISSN 0952-8733

Boogers, M. and Denters, B. (2013) Twee perspectieven op de eerste overheid. Bestuurskunde, 22 (3). 5 - 14. ISSN 0927-3387

Denters, Bas (1993) The politics of redistribution in local government. European Journal of Political Research, 23 (3). pp. 323-342. ISSN 0304-4130

Denters, Bas (1985) Towards a Conditional Model of Coalition Behaviour. European Journal of Political Research, 13 (3). pp. 295-309. ISSN 0304-4130

Denters, Bas (2008) De wijkaanpak terug van nooit weggeweest. Bestuurswetenschappen, 62 (3). pp. 57-65. ISSN 0165-7194

Denters, Bas (2013) Gebiedsgericht binnengemeentelijk bestuur: ervaringen met dorps- en wijkraden in binnen- en buitenland. Bestuurswetenschappen, 2013 (5-6). 36 - 38. ISSN 0165-7194

Denters, Bas (2013) Het raadslidmaatschap: dure plicht of doffe ellende? Liberaal reveil, 54 (4). 213 - 217. ISSN 0167-0883

Denters, Bas (2014) Beyond ‘What do I get?’ Functional and procedural sources of Dutch citizens’ satisfaction with local democracy. Urban research & practice, 7 (2). 153 - 168. ISSN 1753-5069

Denters, Bas (2001) Wat is er eigenlijk mis met een campagne-partij? Het perspectief van de gemeentelijke democratie. Socialisme en democratie, 57-58 (12-1). pp. 579-586. ISSN 0037-8135

Denters, Bas (2002) Size and political trust: evidence from Denmark, the Netherlands, Norway, and the United Kingdom. Environment and planning. Part C: Government and policy, 20 (6). pp. 793-812. ISSN 0263-774X

Denters, Bas (2016) Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur. Bestuurswetenschappen, 70 (1). 37 - 54. ISSN 0165-7194

Denters, Bas and Boogers, Marcel (2016) Lokale democratie doorgelicht: inleiding. Bestuurswetenschappen, 70 (4). 18 - 26. ISSN 0165-7194

Denters, Bas and Geurts, Peter (1993) Aspects of political alienation: an exploration of their differential origins and effects. Acta Politica, 18 (4). pp. 445-469. ISSN 0001-6810

Denters, Bas and Heffen, Oscar van and Jong, Huib de (1999) An American Perestroika in Dutch Cities? Urban Policy in the Netherlands at the End of a Millennium. Public Administration, 77 (4). pp. 837-853. ISSN 0033-3298

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2010) Rebuilding Roombeek: Patterns of Citizen Participation in Urban Governance. Urban affairs review, 45 (5). pp. 583-607. ISSN 1078-0874

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2013) Dorps- en wijkraden in Europa. Bestuurswetenschappen, 2013 (5-6). 72 - 93. ISSN 0165-7194

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2015) MijnBorne2030: evaluatie van een democratisch experiment. Bestuurswetenschappen, 2015 (2). ISSN 0165-7194

Denters, Bas and Mossberger, Karen (2006) Building Blocks for a Methodology for Comparative Urban Political Research. Urban Affairs Review, 41 (4). pp. 550-571. ISSN 1078-0874

Denters, Bas and Sanders, Maurits and Steen, Trui and Helfer, Luzia (2015) Doctoraatsopleidingen in Nederland en Vlaanderen. Res publica (België), 57 (3). 369 - 383. ISSN 0486-4700

Denters, S.A.H. and Dam, M. and Klok, P-J. and Propper, I.M.A.M. (2001) De gemeentelijke democratie na 'Elzinga'. Bestuurskunde, 10 (8). pp. 334-335. ISSN 0927-3387

Denters, S.A.H. and Klok, P-J. and Visser, M.A. (2001) De rolverdeling tussen gemeenteraad en B&W : de stand van zaken in achttien gemeenten, begin 2001. Bestuurskunde, 10 (8). pp. 336-348. ISSN 0927-3387

Denters, S.A.H. (2012) A dirty job that needs to be done! De rol van het raadslid in de ogen van Nederlandse burgers. Bestuurswetenschappen, 66 . 14 - 34. ISSN 0165-7194

Denters, S.A.H. (2013) Het succes van falend beleid.

Denters, S.A.H. (2013) Inleiding: decentralisatie en innovatiekracht. Bestuurswetenschappen, 67 (3). 19 - 20. ISSN 0165-7194

Denters, S.A.H. (2013) De duurzaamheid van duurzaamheid. Bestuurswetenschappen, 67 (2). 3 - 4. ISSN 0165-7194

Denters, S.A.H. (2013) Veel buurthuizen moeten sluiten.

Denters, S.A.H. (2015) Debat: op weg naar een wereldwijd parlement van burgemeesters? Bestuurswetenschappen, 69 (1). 6 - 46. ISSN 0165-7194

Denters, S.A.H. (2015) Wereldwijd burgemeestersparlement: utopie of utiliteit? Bestuurswetenschappen, 69 (1). 6 - 7. ISSN 0165-7194

Denters, S.A.H. (2015) Utopie of utiliteit? Enige kanttekeningen bij het debat over een Wereldwijd Parlement van Burgemeesters. Slotbeschouwing. Bestuurswetenschappen, 69 (1). 41 - 46. ISSN 0165-7194

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2013) Citizen Democracy and the Responsiveness of Councillors: The Effects of Democratic Institutionalisation on the Role Orientations and Role Behaviour of Councillors. Local government studies, 39 (5). 661 - 680. ISSN 0300-3930

Jans, W. and Denters, S.A.H. and Gerven, Minna van and Need, A. (2013) Innovatiekracht in Nederlandse gemeenten: naar een bestuurskundige onderzoeksagenda. Bestuurswetenschappen, 67 (3). 21 - 44. ISSN 0165-7194

Jans, Wouter and Denters, Bas and Need, Ariana and Gerven, Minna van (2016) Mandatory innovation in a decentralised system: the adoption of an e-government innovation in Dutch municipalities. Acta politica, 51 (1). 36 - 60. ISSN 0001-6810

Jans, Wouter and Denters, Bas and Need, Ariana and Gerven, Minna van (2016) Lifting the ban on Dutch brothels: Do local social needs and local political demands matter for municipal prostitution policies? Policy & politics . ISSN 0305-5736

Jong, H.M. de and Denters, S.A.H. and Thomassen, J.J.A. (1990) Gemeenten en kwaliteit. Gemeente-stem, 140 (6910). pp. 471-473. ISSN 0165-7895

Klok, P.J. and Oude Vrielink, M.J. and Denters, S.A.H. (2013) De professional van de toekomst is er al. Maatwerk, 14 (1). 24 - 26. ISSN 1567-6587

Oude Vrielink, Mirjan and Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas (2013) 'Sociale huisarts' doet het goed in Enschede. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 106 (4). 32 - 35. ISSN 2214-3963

Reussing, G.H. and Denters, S.A.H. and Wal, Rogier van der (2015) Inleiding op het themanummer ‘Dichtbij, Dialoog & Democratie’. Bestuurswetenschappen, 2015 (2). ISSN 0165-7194

Thomassen, J.J.A. and Denters, S.A.H. and Jong, H.M. de (1991) Gemeentelijke herindeling: de beleidstheorie getoetst. Openbaar bestuur, 1 (1). pp. 17-21. ISSN 0925-7322

Article News

Denters, S.A.H. (2013) Buurthuizen bezwijken onder crisis. De Volkskrant .

Book

Denters, Bas and Goldsmith, Michael and Ladner, Andreas and Mouritzen, Poul Erik and Rose, Lawrence E. (2014) Size and local democracy. Edward Elgar Publishing, Cheltenham. ISBN 9781843766728

Denters, S.A.H. and Jong, H.M. de and Thomassen, J.J.A. (1990) Kwaliteit van gemeenten. Een onderzoek naar de relatie tussen de omvang van gemeenten en de kwaliteit van het lokaal bestuur. VUGA, 's-Gravenhage. ISBN 9789052500607

Rosema, Martin and Denters, Bas and Aarts, Kees , eds. (2011) How democracy works: political representation and policy congruence in modern societies : essays in honour of Jacques Thomassen. Pallas Publications. ISBN 9789085550365

Book Review

Denters, Bas (1995) Gemeenten als proeftuin voor een vitale democratie. [Review of the book In de buurt van politiek : handboek voor vernieuwing van de lokale democratie (1994), Dupla, Paul and Monasch, Jacques, eds.] Socialisme en democratie, 52 (3) , Boom, pp. 136-138. ISSN 0037-8135

Book Section

Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. and Klok, P-J. (2006) Between vision and consensus: urban leadership and community involvement in the Dutch cases. In: Hubert Heinelt & David Sweeting & Panagiotis Getimis (Eds.), Leadership and participation in cities: searching for innovation in Western democracies. Routledge Studies in Governance and Public Policy (9). Routledge, London, pp. 161-172. ISBN 9780415376594

Denters, Bas (2016) Community self-organization: potentials and pitfalls. In: Jurian Edelenbos & Ingmar van Meerkerk (Eds.), Critical Reflections on Interactive Governance: Self-organization and Participation in Public Governance. Edward Elgar Publishing, 230 - 253. ISBN 9781783479061

Denters, Bas (2016) Tevredenheid burgers over gemeentelijke diensten. In: Tom van der Meer & Henk van der Kolk (Eds.), Democratie dichterbij: lokaal kiezersonderzoek 2016. SKON, Stichting KiezersOnderzoek Nederland, 64 - 69.

Denters, Bas (2017) Participation and democratic accountability: Making a difference for the citizens. In: Christian Schwab & Geert Bouckaert & Sabine Kuhlmann (Eds.), The future of local government in Europe: lessons from research and practice in 31 countries. Modernisierung des öffentlichen Sektors (Sonderband 47). Nomos, 79 - 99. ISBN 9783848737567

Denters, Bas and Gabriel, Oscar and Rose, Lawrence E. (2011) Citizens’ Views about Good Local Governance. In: Martin Rosema & Bas Denters & Kees Aarts (Eds.), How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies : Essays in Honour of Jacques Thomassen. Pallas Publications, pp. 137-158. ISBN 9789085550365

Denters, Bas and Geurts, Peter (1995) Burgerzin: politieke orientaties van kiezers. In: J.J.M. van Holsteyn & B. Niemoller (Eds.), De Nederlandse Kiezer 1994. DSWO Press, Leiden, pp. 96-110. ISBN 9789066951099

Denters, Bas and Klok, Pieter Jan (2008) Over volwaardige participatie, voortvarendheid en kwaliteit bij de wederopbouw van Roombeek. In: R. Brouwers (Ed.), Pi de Bruijn Engagement + Stedenbouw. Gemeente Enschede, pp. 86-91. ISBN 9789080601291

Denters, Bas and Ladner, Andreas and Mouritzen, Poul Erik and Rose, Lawrence E. (2016) Reforming Local Governments in Times of Crisis: Values and Expectations of Good Local Governance in Comparative Perspective. In: Sabine Kuhlmann & Geert Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons. Governance and public management . , 333 - 345. ISBN 9781137525475

Denters, S.A.H. (1995) Voter turnout in Dutch in Dutch elections. In: Joan Font & Rosa Viros & Rainer Olaf Schultze (Eds.), Electoral abstention in Europe. Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona, pp. 113-146. ISBN 9788477944072

Denters, S.A.H. (2001) Verscheidenheid in het verschiet? Mogelijke achtergronden van uniformiteit in het gemeentelijk grotestedenbeleid. In: Verscheidenheid en samenhang: stedelijke ontwikkeling als meervoudige opgave. VROM-Raad, Den Haag, pp. 82-115. ISBN 9789075445787

Denters, S.A.H. (2012) De Raad beoordeeld! Oordelen van burgers over de raad als volksvertegenwoordiging. In: M.J.G.J.A. Boogers (Ed.), Terug naar de toekomst. 2012 . Sdu Uitgevers, Den Haag. ISBN 9789012576666

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2012) Councillor attitudes to ‘interactive’ governance. Evidence from a survey in five Dutch urban municipalties. In: B. Egner & M. Haus & G. Terizakis (Eds.), Regieren, Festschrift für Hubert Heinelt. Springer, VS, 319 - 329. ISBN 9783531197920

Denters, S.A.H. and Rose, L.E. (2013) Willing to stand … if asked: candidacy for local council elections in the Netherlands and Norway. In: S.I. Keil & S.I. Thaidigsmann (Eds.), Zivile Bürgergesellschaft und Demokratie. Springer, Wiesbaden, 185 - 207. ISBN 9783658008741

Klok, P-J. and Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. (2006) Institutional conditions for complementarities between urban leadership and community involvement. In: Hubert Heinelt & David Sweeting & Panagiotes Getimis (Eds.), Leadership and participation in cities: searching for innovation in Western democracies. Routledge studies in governance and public policy (9). Routledge, London, UK, pp. 265-285. ISBN 9780415376594

Klok, P.J. and Denters, S.A.H. (2013) The roles councillors play. In: B. Egner & D. Sweeting & P.J. Klok (Eds.), Local councillors in Europe. Urban and regional research international, 14 . Springer, Wiesbaden, 63 - 83. ISBN 9783658018566

Rosema, Martin and Aarts, Kees and Denters, Bas (2011) How Democracy Works : An Introduction. In: Martin Rosema & Bas Denters & Kees Aarts (Eds.), How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies : Essays in Honour of Jacques Thomassen. Pallas Publications, pp. 9-17. ISBN 9789085550365

Thomassen, Jacques and Aarts, Kees and Denters, Bas (2015) Politicologie aan de Universiteit Twente. In: R.B. Andeweg (Ed.), Politicologie in Nederland: van politisering naar professionalisering. NKWP, Oudewater. ISBN 9789090290447

Vetter, Angelika and Klimovsky, Daniel and Denters, Bas and Kersting, Norbert (2016) Giving Citizens More Say in Local Government: Comparative Analyses of Change Across Europe in Times of Crisis. In: Sabine Kuhlmann & Geert Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons. Governance and public management . , 273 - 286. ISBN 9781137525475

Conference or Workshop Item

Denters, Bas (2014) Burgers, burgers, burgers. In: Symposium Feiten, feiten, feiten, Zwolle, 13 mei 2014, 13-05-2014, Zwolle.

Denters, Bas (2014) Size and local democracy: the final word on the matter? In: 70th Anniversary Celebration for Harald Baldersheim and Larry E. Rose, Oslo, 22 May 2014, 22-05-2014, Oslo.

Denters, Bas (2015) De waarde van wanorde: de Vlaamse gemeente van de toekomst. In: Vlofin-Congres, Antwerpen, 29-30 mei 2015, 29-05-2015 - 30-05-2015, Antwerpen.

Denters, Bas (2013) Hoe denken burgers over regionale bestuurshervorming? In: Symposium regionale samenwerkingskracht in perspectief, 17 oktober 2013, Enschede.

Denters, Bas (2016) Regionale democratie. In: Kennisfestival 2016, 25-05-2016, Deventer.

Denters, Bas (2016) Ever bigger! Ever better? Municipal size effects on the quality of local democracy in four countries. In: Gastcollege bij IDHEAP / WIPCAD / NIG Course Comparative Public Administration, Lausanne, 05-10-2016.

Denters, Bas and Groot, Merel de and Klok, Pieter-Jan (2008) 'Een wezenlijke vertegenwoordiging der burgerij'. Over de rollen van de gemeenteraad na de dualisering van het gemeentebestuur. In: Staat van de Dualisering, 25 juni 2008, Amersfoort, The Netherlands (pp. pp. 59-73).

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan and Boogers, Marcel and Sanders, Maurits (2016) Inter-municipal cooperation: a democratic deficit? In: 24th IPSA World Congress on Political Science, 23-07-2016 - 28-07-2016, Poznan, Poland.

Denters, S.A.H. (2016) Burgers de Baas? In: KISS Symposium Nieuwe impuls Nieuwstraatkwartier, 14-12-2016, Almelo.

Groot, Merel de and Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan (2008) Recent European Reform: Strengthening the Councillor as a Representative and Scrutiniser. In: ESRC Seminar, 28 February 2007, London, UK (pp. pp. 1-26).

Jans, W. and Denters, S.A.H. and Need, A. and Gerven-Haanpaa, M.M.L. van (2011) Diffusion of e-governance innovations in the Netherlands between 2008 and 2011. In: NIG Conference 2011, December 1-2, 2011, Rotterdam, the Netherlands.

Jans, W. and Denters, S.A.H. and Need, A. and Gerven-Haanpaa, M.M.L. van (2011) Diffusion of e-governance innovations in the Netherlands between 2008 and 2011. In: Innovation of Governance lunch meetings, 2011, Enschede, the Netherlands.

Jans, W. and Need, A. and Denters, S.A.H. and Gerven-Haanpaa, M.M.L. van (2011) Diffusion: top-down implementation of an e-governance innovation. In: IGS/MB Annual PhD Day, 22 September 2011, Enschede, the Netherlands.

Jans, W. and Denters, S.A.H. and Need, A. and Gerven, M. van (2012) Adoption of an e-governance innovation in Dutch municipalities between 2008 and 2010. In: Dag van de Sociologie.

Jans, W. and Denters, S.A.H. and Need, A. and Gerven, M. van (2013) Lifting the ban on brothels in the Netherlands in 2000: a local level comparison of timing and content of the general local act. In: EURA Conference, Enschede, 3-6 July 2013 'Cities as seedbeds for innovation', 03-07-2013 - 06-07-2013, Enschede.

Jans, W. and Denters, S.A.H. and Need, A. and Gerven, M. van (2013) Lifting the ban on brothels in the Netherlands in 2000: a local level comparison of timing and content of the general local act. In: Innovation of governance lunch meetings, Enschede.

Jans, W. and Denters, S.A.H. and Need, A. and Gerven, M. van (2013) Lifting the ban on brothels in the Netherlands in 2000: a local level comparison of timing and content of the general local act. In: Dag van de sociologie, Nijmegen, 30 mei 2013, 30-05-2013, Nijmegen.

Jans, W. and Denters, S.A.H. and Need, A. and Gerven, M. van (2013) Lifting the ban on brothels in the Netherlands in 2000: a local level comparison of timing and content of the general local act. In: XVII IRSPM Conference, Prague, 10-12 April 2013, 10-04-2013 - 12-04-2013, Prague.

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan (2013) Effectiveness of the social general practitioner: the case of the Enschede neighbourhood coaches. In: EURA Conference 2013 - "Cities as seedbeds for innovation", 3-6 July 2013, Enschede, the Netherlands.

Mouritzen, Poul Erik and Rose, Lawrence E. and Denters, Bas (2014) Municipal size and local electoral participation. In: MPSA annual conference, Section 23, turnout and political participation, Chicago, IL, April 3-6, 2014, 03-04-2014 - 06-04-2014, Chicago.

Report

Boogers, M.J.G.J.A and Denters, S.A.H. and Twist, M.J.W. van (2007) Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst! : reflecties van de commissie van wetenschappers op de toekomst van het provinciaal gsb. [Report]

Boogers, M.J.G.J.A. and Brink, B. and Denters, S.A.H. and Engels, J.W.M. and Klok, P.J. and Munneke, S.A.J. and Vries, F. de (2016) Een onderzoek naar de taak, plaats en bevoegdheden van burgemeesters in Duitsland, Engeland, België en Denemarken. [Report]

Boogers, M.J.G.J.A. and Denters, S.A.H. and Sanders, M.P.T. (2015) Effecten van regionaal bestuur: quick scan van de effectiviteit en democratische kwaliteit van regionaal bestuur. [Report]

Boogers, Marcel and Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Sanders, Maurits and Linnenbank, Michel (2016) Effecten van regionaal bestuur voor gemeenten: bestuursstructuur, samenwerkingsrelaties, democratische kwaliteit en bestuurlijke effectiviteit. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Denters, S.A.H. and Klok, P-J. (2004) Participation, Leadership and Urban Sustainability (PLUS) Dutch case study report. [Report]

Coenen, Frans and Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan and Kotzebue, Julia (2008) G-fors Dutch national report : Strategic Environmental Assessment Particulate matter. [Report]

Deen, J.J.A.N. and Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2010) Sturing zonder bestuur. [Report]

Denters, Bas (2015) Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur. [Report]

Denters, Bas and Klok, Pieter-Jan and Oude Vrielink, Mirjan and Boer, Michelle de (2012) De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van betrokken organisaties en de wijkcoaches zelf. [Report]

Denters, S.A.H. and Coenen, F.H.J.M. and Klok, P-J. (2004) Participation, leadership and Urban sustainability (PLUS) : Dutch case summary. [Report]

Denters, S.A.H. and Haar, M.J.I. van der and Jong, H.M. de and Noppe, R.M. (1999) De regiefunctie in gemeenten: preadvies. [Report]

Denters, S.A.H. and Bakker, J.H.M. and Oude Vrielink, M.J. and Boogers, M.J.G.J.A. (2013) Burgerinitiatieven in Overijssel: een inventarisatie. [Report]

Denters, S.A.H. and Kaap, H.G. van der and Klok, P.J. (2012) De wijkcoach in de ogen van wijkbewoners en effecten van wijkaanpak Velve-Lindenhof op leefsituatie wijkbewoners. [Report]

Denters, S.A.H. and Klok, P.J. (2013) Dorps- en wijkraden in Europa. [Report]

Denters, S.A.H. and Tonkens, E. and Verhoeven, I. and Bakker, J.H.M. (2013) Burgers maken hun buurt. [Report]

Hambleton, R. and Howard, J. and Denters, S.A.H. and Klok, P.J. and Oude Vrielink, M.J. (2012) Public sector innovation and local leadership in the UK and the Netherlands. [Report]

Klok, P.J. and Denters, S.A.H. and Oude Vrielink, M.J. (2012) Sociale stijging in Velve-Lindenhof: effecten van het werk van de wijkcoaches. [Report]

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Heffen, Oscar van and Visser, Marleen (2004) Monitor participatieproces voor de wederopbouw van Roombeek: resultaten en conclusies. [Report]

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan (2012) De wijkcoach in Velve‐Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners. [Report]

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan (2012) Notitie Effect‐ en inzetstudie wijkcoaches Velve‐Lindenhof. [Report]

Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas and Oude Vrielink, Mirjan (2012) Wijkcoaches in Velve-Lindenhof: overkoepelende eindrapportage. [Report]

Oude Vrielink, Mirjan and Klok, Pieter-Jan and Denters, Bas (2011) Tussenrapportage evaluatie wijkcoaches Velve-Lindenhof. [Report]

This list was generated on Sun Jun 25 05:58:41 2017 CEST.