Author Publications

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item Type
Number of items: 114.

Article

Arentsen, M.J. (1992) Boekbespreking E.M. Vogelezang-Stoute en E.J. Matser, De toelating van bestrijdingsmiddelen, Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1990. Beleidswetenschap, 6 (3). ISSN 09211934

Arentsen, M.J. (1991) Grenzeloos succesvol? : gebruik van radioactieve stoffen en toestellen in Nederland, Engeland en België. pp. 12-15. ISSN 1380-4499

Arentsen, M.J. and Bressers, J.Th.A. (1992) Het belang van de factor macht bij de uitvoering van beleid. Beleidswetenschap, 6 (2). pp. 103-125. ISSN 09211934

Arentsen, M.J. and Bressers, J.Th.A. and O'Toole, L.J. (1999) Omgaan met onzekerheid in het milieubeleid: een analyse met illustraties uit de Nederlandse en Amerikaanse beleidspraktijk. Beleidswetenschap, 13 (4). pp. 375-399. ISSN 0921-1934

Arentsen, M.J. and Klok, P-J. and Schrama, G.J.I. (1994) Milieurelevante besluitvorming in bedrijven. Beleidswetenschap, 8 (3). pp. 240-260. ISSN 0921-1934

Arentsen, M.J. (1995) Boekbespreking, Crisis Onderzoek Team, de Bijlmerramp: Rampbestrijding en crisismanagement in Amsterdam, Een reconstructie en evaluatie van het optreden van de gemeente Amsterdam, Amsterdam Stadsdrukkerij, 1993, ISBN 9062740626, in Beleidswetenschap, vo. Beleidswetenschap, 1995 (9). pp. 73-74. ISSN 09211934

Arentsen, M.J. (1998) Boekbespreking R. Torenvlied: Besluiten in uitvoering. Beleidswetenschap, 12 (2). pp. 176-178. ISSN 09211934

Arentsen, M.J. and Bressers, J.T.A. and O'Toole, L.J. (2001) Marktwerking in de energievoorziening. B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 28 (3). pp. 139-153. ISSN 13890069

Arentsen, Maarten and Bellekom, Sandra (2014) Power to the people: local energy initiatives as seedbeds of innovation? Energy, sustainability and society, 4 (2). ISSN 2192-0567

Arentsen, Maarten J. (2002) Negotiated Environmental Governance in The Netherlands: Logic and Illustration. Policy Studies Journal, 29 (3). pp. 499-514. ISSN 0190-292X

Arentsen, Maarten J. and Bressers, Hans Th.A. and O'Toole, Laurence J. (2000) Institutional and Policy Responses to Uncertainty in Environmental Policy: A Comparison of Dutch and U.S. Styles. Policy Studies Journal, 28 (3). pp. 597-611. ISSN 0190-292X

Arentsen, Maarten J. and Kunneke, Rolf W. (1996) Economic organization and liberalization of the electricity industry : in search of conceptualization. Energy Policy, 24 (6). pp. 541-552. ISSN 0301-4215

Bellekom, Sandra and Arentsen, Maarten and Gorkum, Kirsten van (2016) Prosumption and the distribution and supply of electricity. Energy, sustainability and society, 6 (1). 22 -. ISSN 2192-0567

Dinica, Valentina and Arentsen, Maarten J. (2003) Green certificate trading in the Netherlands in the prospect of the European electricity market. Energy Policy, 31 (7). pp. 609-620. ISSN 0301-4215

Dohmen, A.G.H.T. and Arentsen, M.J. (1996) Nieuw type vergunning kan milieuinspanningen profijtelijker maken. ROMmagazine, 14 (12). pp. 29-31. ISSN 1380-7153

Fuchs, Doris A. and Arentsen, Maarten J. (2002) Green electricity in the market place: the policy challenge. Energy Policy, 30 (6). pp. 525-538. ISSN 0301-4215

Hoppe, T. and Arentsen, M.J. and Sanders, M.P.T. (2015) Lokale waarden voor lokale energiesystemen. Rooilijn, 48 (2). 158 - 165. ISSN 1380-2860

Hoppe, Thomas and Kuokkanen, Anna and Mikkilä, Mirja and Kahiluoto, Helena and Kuisma, Miia and Arentsen, Maarten and Linnanen, Lassi (2016) System merits or failures? Policies for transition to sustainable P and N systems in the Netherlands and Finland. Sustainability, 8 (5). 463 -. ISSN 2071-1050

Lammers, Imke and Arentsen, Maarten (2016) Polycentrisme in lokale besluitvorming over duurzame energie: de casus slimme netten. Bestuurswetenschappen, 2016 (3). 004 -. ISSN 0165-7194

Ullah, Kafait and Arentsen, Maarten J. and Lovett, Jon C. (2017) Institutional determinants of power sector reform in Pakistan. Energy policy, 102 . 332 - 339. ISSN 0301-4215

Özcan, Evren and Arentsen, Maarten (2014) Nonconformity of policy ambitions with biomass potentials in regional bioenergy transition: A Dutch example. Energy policy, 65 . 212 - 222. ISSN 0301-4215

Book

Arentsen, M.J. and Bosveld, D.J. and Bressers, J.Th.A. (1992) Een plaats voor de Stimuleringsregeling Milieutechnologie? Een analyse van de Stimuleringsregeling Milieutechnologie binnen het geheel van milieutechnologie stimuleringsmaatregelen. CBOO-reeks nr. 70 . Universiteit Twente, Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs (CBOO), Enschede. ISBN 9789036505116

Arentsen, M.J. and Hofman, P.S. (1996) Technologie: schone motor van de economie? CSTM studies en rapporten, ISSN 1381-6357 ; nr. 33 . University of Twente, Center for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM), Enschede, the Netherlands.

Arentsen, M.J. and Klok, P-J. and Schrama, G.J.I. (1994) De milieuvergunning in bedrijf. Ministerie VROM, Den Haag. ISBN 9789075155037

Arentsen, M.J. and Moesker, H.M. and Steenge, A.E. (1991) Evaluatie wet milieugevaarlijke stoffen. Deel 3. Achtergrondstudie bestaande stoffen. Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente, Enschede. ISBN 9789036504775

Arentsen, M.J. and Trommel, W.A. (2005) Moderniteit en Overheidsbeleid: hardnekkige beleidsproblemen en hun oorzaken. Uitgeverij Couthino, Bussum. ISBN 9789062834761

Arentsen, M.J. (1991) Evaluatie van de Wet Milieugevaarlijke stoffen: Deel 4: Eindrapport bestuurskundig onderzoek. Faculteit Bestuurskunde Universiteit Twente, Enschede. ISBN 9789036504782

Arentsen, M.J. (1991) Evaluatie wet milieugevaarlijke stoffen. Deel 2. Achtergrondstudie nieuwe stoffen. Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente, Enschede. ISBN 9789036504768

Arentsen, M.J. and Altena, H.W. van and Vries, P. de (1997) Een verkenning van institutionele arrangementen. Achtergrondstudie voor de verkenning hulpstoffen en energie in landbouwsystemen in 2015. Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO), Den Haag. ISBN 9789050590235

Arentsen, M.J. and Kunneke, R.W. (2003) National Reforms in European Gas. Elsevier, Londen. ISBN 9780080436876

Arentsen, M.J. and Kunneke, R.W. and Manders, A.M.P. and Plettenburg, L.A. (1998) Marktwerking in de gasmarkt. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag. ISBN 9789073225091

Hoogerwerf, A. and Arentsen, M.J. and Klok, P-J. (1993) Om een aanvaardbaar beleid: een studie over de maatschappelijke acceptatie van overheidsbeleid. CBOO publicaties, ISSN 0925-787X ; nr. 82 . Universiteit Twente, CBOO, Enschede. ISBN 9789036505833

Kunneke, R.W. and Manders, A.M.P. and Arentsen, M.J. (1994) De positie van Nederlandse nutsbedrijven in een liberale Europese energiemarkt. Faculteit Bestuurskunde, Universiteit Twente, CBO-reeks, Enschede. ISBN 9789036506823

Künneke, R.W. and Arentsen, M.J. and Manders, A.M.P. and Steenge, A.E. and Voogt, M.H. (1996) Marktwerking in de energiesector. Beleidsstudies energie ; 12 . Ministerie van Economische Zaken, Den Haag. ISBN 9789073225022

Marquart, N.E. and Cornelissen, R.L. and Hirs, G.G. and Arentsen, M.J. (1999) Winnen van Verliezen: een pilot studie naar de bijdrage van exergiemanagement aan milieugerichte innovaties in het midden- en kleinbedrijf. Twente University Press, Enschede. ISBN 9789036513661

Book Review

Arentsen, M.J. (2014) Book review: The economics of electricity markets: theory and policy. [Review of the book The economics of electricity markets: theory and policy, Ranci, Pippo and Cervigni, Guido, eds.] Competition and regulation in network industries, 15 , 193 - 195. ISSN 1783-5917

Book Section

Arentsen, M.J. (1991) De voorbereiding van evaluatieonderzoek. In: J.Th.A. Bressers & A. Hoogerwerf (Eds.), Beleidsevaluatie. Samsom, Alphen aan den Rijn, pp. 35-49. ISBN 9789060924754

Arentsen, M.J. (1992) De beleidsorganisatie en beleidsacceptatie. In: A. Hoogerwerf & M.J. Arentsen & P.-J. Klok (Eds.), Om een aanvaardbaar beleid. Een studie over de maatschappelijke acceptatie van beleid. CBOO, Enschede. ISBN 9789036505833

Arentsen, M.J. (1992) Het ontwerpen van de beleidsuitvoering. In: A. Hoogerwerf (Ed.), Het ontwerpen van beleid. Een handleiding voor de praktijk en resultaten van onderzoek. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 117-134. ISBN 9789060926048

Arentsen, M.J. (1992) Een stralende beleidsuitvoering. In: C. Sas & M. Herweijer (Eds.), Uitvoering van beleid : blinde vlek bij bestuurders of hobby van onderzoekers? Platform Beleidsanalyse, Den Haag, pp. 85-93. ISBN 9789074401012

Arentsen, M.J. (1995) De voorbereiding van evaluatie-onderzoek. In: J.Th.A. Bressers & A. Hoogerwerf (Eds.), Beleidsevaluatie. Samsom, Alphen aan den Rijn, pp. 35-49. ISBN 9789060928653

Arentsen, M.J. (1998) Het ontwerpen van de beleidsuitvoering. In: A. Hoogerwerf (Ed.), Het ontwerpen van beleid: een handleiding voor de praktijk en resultaten van onderzoek. Kluwer, Alphen aan den Rijn, pp. 128-144. ISBN 9789013008272

Arentsen, M.J. (1994) Milieubeleidscyclus. In: J. Quakernaat & F. Tijsse Klasen & G.J. Annokee (Eds.), Polymilieu zakboekje. PBNA, Arnhem, pp. 466-469. ISBN 9789062282289

Arentsen, M.J. (1994) Beleidsprincipes. In: Joost Quakernaat (Ed.), Poly Milieuzakboekje. PBNA, Arnhem, pp. 461-465. ISBN 9789062282289

Arentsen, M.J. and Bressers, J.Th.A. and Klok, P-J. (1993) Van urgentienota naar NMP en verder. In: D.H. Dijk (Ed.), Twintig jaar Nederlands milieubeleid. Delwel, Den Haag, pp. 13-49. ISBN 9789061555605

Arentsen, M.J. and Dinica, V. (2003) Sustainable electricity supply in the European Union. In: H. th. A. Bressers & A. Rosenbaum (Eds.), Achieving sustainable development, The challenge of governance across social scales. Praeger, London, pp. 235-256. ISBN 9780275978020

Arentsen, M.J. and Klok, P-J. and Maarse, J.A.M. (1993) De uitvoering van beleid. In: J.Th.A. Bressers & J.J.A. Thomassen & A. Hoogerwerf & F.A. van Vught (Eds.), Politicologie en het openbaar bestuur. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn, pp. 216-229. ISBN 9789060926963

Arentsen, M.J. and Kunneke, R.W. (2003) Introduction. In: M.J. Arentsen & R.W. Kunneke (Eds.), National Reforms in European Gas. Elsevier, Londen, pp. 1-13. ISBN 9780080436876

Arentsen, M.J. and Kunneke, R.W. (2003) Dilemmas of Duality. In: Maarten J. Arentsen & Rolf W. Kunneke (Eds.), National Reforms in European Gas. Elsevier, Londen, pp. 103-133. ISBN 9780080436876

Arentsen, M.J. and Kunneke, R.W. and Moll, H. (1997) The Dutch Electricity Reform. Regorganisation by Negotiation. In: European Electricity Systems in Transition. A Comparative analysis of policy and regulation in Western Europe. Elzevier Science Ltd., Oxford, pp. 167-197. ISBN 9780080429946

Arentsen, M.J. and Lulofs, K.R.D. (1993) Het bepalen van overheidsbeleid. In: A. Hoogerwerf (Ed.), Overheidsbeleid. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, pp. 127-143. ISBN 9789060926864

Arentsen, M.J. (1994) Gestroomlijnde besluitvorming: de produktie van electriciteit en het milieu. In: M.J. Arentsen, P-J. Klok, G.J.N. Schrama (red.) De milieuvergunning in bedrijf. Ministerie VROM, Den Haag, pp. 5-46. ISBN 9789075155037

Arentsen, M.J. (1995) Beleidsorganisatie en beleidsuitvoering; Een onderzoek naar het stralenbeschermingsbeleid in Nederland, Engeland en Belgie. In: in: A.F.A. Korsten, A.f.m. Bertrand, P. de Jong en J.M.L.M. Soeters (ed.), Internationaal vergelijkend onderzoek. VUGA, Den Haag, pp. 169-180. ISBN 9789052507781

Arentsen, M.J. (1997) Negotiated Environmental governance in the Netherlands. In: CSTM nr. 82. Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid, Universiteit Twente, Enschede.

Arentsen, M.J. (1998) The Invisible Problem and How to Deal with It: National Policy Styles in Radiation Protection Policy in the Netherlands, England and Belgium. In: Carrots, Sticks and Sermons, Policy instruments and Their Evaluation. Transaction Publishers, New Brunswick/London, pp. 211-231. ISBN 9781560003380

Arentsen, M.J. (1997) Institutional Organization and Reform of the Dutch Electricity Industry. In: CSTM nr. 83. Centrum voor Schone Technologie en Miliebeleid, Enschede.

Arentsen, M.J. (1994) Doelen van milieubeleid. In: Quakernaat, Hommes, Jansen, Van de Woerd (red.) Poly Milieuzakboekje. PBNA, Arnhem, pp. 457-460. ISBN 9789062282289

Arentsen, M.J. (1994) Verantwoordelijkheden. In: Quakernaat, Hommes, Jansen, Van de Woerd (red.) Poly Milieuzakboekje. PBNA, Arnhem, pp. 469-473. ISBN 9789062282289

Arentsen, M.J. (2004) Politics and Regulation of Gas in Europe. In: D. Finon & A. Midttun (Eds.), Reshaping European Gas and Electricity Industries. Elsevier, London, pp. 69-111. ISBN 9780080429946

Arentsen, M.J. (2014) Evolutionary grounded innovation policy. In: Daniele Schilirò (Ed.), Design a pattern of sustainable growth: innovation, education, energy and environment. ASERS Publishing, Craiova, 105 - 125. ISBN 9786069349052

Arentsen, M.J. and Genoud, C. and Finger, M. (2004) Regulation in Liberalised Energy sectors: Introduction and Concepts. In: D. Finon & A. Midttun (Eds.), Reshaping European Gas and Electricity Industries. Regulation, Markets and Business Strategies. Elsevier, London 2004, pp. 13-29. ISBN 9780080429946

Arentsen, M.J. and Gernoud, C. and Finger, M. (2004) Energy Regulation:Convergence Through Multilevel Technocracy. In: D. Finon & A. Midttun (Eds.), Reshaping European Gas and Electricity Industries. Elsevier, London, pp. 111-129. ISBN 9780080429946

Arentsen, M.J. and Kunneke, R.W. (2003) National Models in the Emerging European Gas Market. In: M.J. Arentsen & R.W. Kunneke (Eds.), National Reforms in European Gas. Elsevier, London, pp. 45-63. ISBN 9780080436876

Arentsen, M.J. and Kunneke, R.W. (2003) Development and trends in East-Central Europe and Algeria. In: M.J. Arentsen & R.W. Kunneke (Eds.), National Reforms in European Gas. Elsevier, Londen, pp. 309-327. ISBN 9780080436876

Arentsen, M.J. and Kunneke, R.W. (2003) National Prospects in the Down of the Internal Gas Market. In: M.J. Arentsen & R.W. Kunneke (Eds.), National Reforms in European Gas. Elsevier, London, pp. 329-367. ISBN 9780080436876

Arentsen, Maarten and Bruijn, Theo de (2005) National room to manoeuvre: the Dutch position in EU energy policies. In: F. Wijen & K. Zoeteman & J. Pieters (Eds.), A handbook of globalisation and environmental policy : national government interventions in a global arena. Edward Elgar, Cheltenham, UK, pp. 417-434. ISBN 9781843769132

Arentsen, Maarten and Kemp, René and Luiten, Esther (2002) Technological change and innovation for climate protection: the governance challenge. In: M. Kok & W. Vermeulen & A. Faaij & D. de Jager (Eds.), Global warming & social innovation: the challenge of a climate-neutral society. Earthscan, London, pp. 59-83. ISBN 9781853839443

Arentsen, Maarten J. (1988) Radiation policy in the Netherlands. In: F.J. Dietz & W.J.M. Heijman (Eds.), Environmental policy in a market economy : selected papers from the congress 'Environmental policy in a market economy', Wageningen, Netherlands, 8-11 September 1987. Pudoc, Wageningen, the Netherlands, pp. 119-137. ISBN 9789022009413

Arentsen, Maarten J. (2015) With Access to the Future. In: Achim Brunnengräber & Maria Rosaria Di Nucci & Ana Maria Isidoro Losada & Lutz Mez & Miranda A. Schreurs (Eds.), Nuclear Waste Governance: an international comparison. Energiepolitik und Klimaschutz. Energy Policy and Climate Protection . Springer Fachmedien, Wiesbaden, 281 - 298. ISBN 9783658089610

Arentsen, Maarten J. and Fabius, Jan Willem and Künneke, Rolf W. (2001) Dutch business strategies under regime transition. In: Atle Midttun (Ed.), European Energy Industry Business Strategies. Elsevier global energy policy and economics series . Elsevier Science Ltd., London, UK, pp. 151-195. ISBN 9780080436319

Arentsen, Maarten J. and Fuchs, Doris (2014) Green electricity in the market place revisited. In: Achim Brunnengräber & Maria Rosaria Di Nucci (Eds.), Im Hürdenlauf zur Energiewende: von Transformationen, Reformen und Innovationen. Springer Fachmedien, Wiesbaden, 201 - 214. ISBN 9783658067878

Arentsen, Maarten J. and Fuchs, Doris A. (2005) In Need of a Poetic Engineer: Amending Winner's Position on the Controllability of Technology. In: Patrick Hamlett & Edward Woodhouse (Eds.), Winner's Autonomous Technology - 25 Years Later. MIT Press, Boston.

Arentsen, Maarten J. and Künneke, Rolf W. (2001) Dutch negotiated regulation: conceptualisation and illustration. In: Atle Midttun & Eirik Svindland (Eds.), Approaches and dilemmas in economic regulation. Palgrave, New York, NY, USA, pp. 27-55. ISBN 9780080429946

Maasacker, Marco H.J.H. and Arentsen, Maarten J. (1990) Environmental policy. In: Menno Wolters & Peter Coffrey (Eds.), The Netherlands and EC membership evaluated. EC membership evaluated series . Pinter Publishers, London, pp. 70-78. ISBN 9780861878666

Trommel, W.A. and Arentsen, M.J. (2005) Hardnekkige beleidsproblemen? In: M.J. Arentsen & W.A. Trommel (Eds.), Moderniteit en Overheidsbeleid. Hardnekkige beleidsproblemen en hun oorzaken. Uitgeverij Coutinho, Bussum, pp. 11-33. ISBN 9789062834761

Trommel, W.A. and Arentsen, M.J. (2005) Continuïteit in problemen en beleid. In: M.J. Arentsen & W.A. Trommel (Eds.), Moderniteit en Overheidsbeleid. Hardnekkige beleidsproblemen en hun oorzaken. Uitgeverij Coutinho, Bussum, pp. 185-206. ISBN 9789062834761

Conference or Workshop Item

Arentsen, M.J. (1998) Dutch target group approach and technological innovation. In: Workshop Environmental Policy and Energy Innovation, 21 May 1998, Salzburg, Austria.

Arentsen, M.J. and Künneke, R.W. and Fabius, J.W. (1998) Dutch business strategies under regime transition. In: Internationale Fachtagung Business Strategies in the Emerging European Energy Market, 19-20 May 1998, Salzburg, Austria.

Arentsen, M.J. and Kunneke, R.W. (1995) Economic Organisation of Electricity Market. In: Conference on Industry Restructuring in Electric Energy and Environmental Protection (pp. pp. 1-25).

Arentsen, Maarten J. (1996) Managing deregulation : balancing between public and private goals. In: Seminar of IIAS, Working Group of Public Policy and Program Evaluation, 8-10 May 1996, Madrid, Spain.

Arentsen, Maarten J. and Hirs, Gerard G. (1992) Energy charges: charging energy loss, not energy use. In: XXII International Congress of Administrative Sciences, 13-17 July 1992, Vienna, Austria.

Arentsen, Maarten J. and Künneke, Rolf W. (1995) Dutch negotiated regulation : the example of regulating public electric utilities. In: Seminar on Electricity Market Restructuring, 15 December 1995, Norwegian School of Management, Oslo, Norway.

Hoppe, Thomas and Kooijman-van Dijk, Annemarije and Arentsen, Maarten (2011) Governance of bio-energy: The case of Overijssel. In: Resilient Societies Conference, IGS, 19-21 October 2011, Enschede, University of Twente.

Hutagalung, A.M. and Hartono, D. and Arentsen, M.J. (2013) The role of natural gas infrastructure in Indonesia in promoting energy security and economic growth. In: 23rd Pacific Conference of the Regional Science Association International (RSAI) and the 4th Indonesian Regional Science Association (IRSA), 02-07-2013 - 04-07-2013.

Kuokkanen, Anna and Hoppe, Thomas and Mikkilä, Mirja and Kahiluoto, Helena and Kuisma, Miia and Arentsen, Maarten and Linnanen, Lassi (2015) System merits or failures? Policies for transition to sustainable P and N systems in the Netherlands and Finland. In: 2nd European Sustainable Phosphorus Conference 2015, 05-03-2015 - 06-03-2015, Berlin.

Lammers, I. and Hoppe, T. and Arentsen, M.J. and Heldeweg, M.A. (2016) Institutional Settings of Local Renewable Energy Planning: A Systematic Literature Review. In: NIG annual work conference, 24-11-2016 - 25-11-2016, Antwerp.

Lammers, I. and Hoppe, T. and Arentsen, M.J. and Heldeweg, M.A. (2016) The Effects of Energy Market Liberalization and the Emergence of Renewable Energy Technologies on Local Energy Planning: A Systematic Literature Review. In: NIG Annual Work Conference 2016, Panel 8: Energy and Climate Governance, 24-11-2016 - 25-11-2016, Antwerp.

Lammers, Imke and Arentsen, Maarten (2016) Governance of smart grids: accelerating the implementation of smart grid technologies. In: 2nd eseia Conference, "Smart and Green Transitions in Cities & Regions", 04-04-2016 - 06-04-2016, Graz.

Raesfeld Meijer, A.M. von and Arentsen, M.J. (1998) Warming up energy supply or how to manage structural change in networks. In: 1st International Seminar on Technological Development in Industrial Networks, 11-13 December 1998, Enschede, the Netherlands.

Ullah, K. and Arentsen, M.J. and Lovett, J.C. (2013) Insufficiency of electricity infrastructure in Pakistan: a new instititutional economics perspective. In: 6th international conference on competition and regulation in network industries, Brussels, 22 November 2013, 22-11-2013, Brussels.

Report

Arentsen, M. and Bressers, H. and Dinica, V. and Peppel, R van de (2000) Het concept MEI-energie. [Report]

Arentsen, M.J. (2002) Instrumenten van energietransitie. [Report]

Arentsen, M.J. (2004) Evaluatie van MJA-1 en MJA-2 tot en met 2002 Deel A: Evaluatie vanuit het perspectief van de overheid. [Report]

Arentsen, M.J. and Bosveld, D.J. (1994) Een koude herfst? : een bestuurskundig onderzoek naar energiebesparing in vijf verzorgingstehuizen voor bejaarden. [Report]

Arentsen, M.J. and Bosveld, D.J. (1994) Managementsamenvatting bij Een koude herfst? : een bestuurskundig onderzoek naar energiebesparing in vijf verzorgingstehuizen voor bejaarden. [Report]

Arentsen, M.J. and Hofman, P.S. and Marquart, N.E. (2000) Development of CHP in the Netherlands, 1974-1998. [Report]

Arentsen, M.J. and Jongsma, M. (2003) Het nieuwe meldingenstelsel in de wet milieubeheer. [Report]

Arentsen, M.J. and Luiten, E. (2000) Shaping future technology. [Report]

Arentsen, M.J. and Raesfeld Meijer, A.M. von (1998) Versterking van de 'gammabenadering' in het programma warmtevoorziening. [Report]

Arentsen, M.J. and Eberg, J.W. (2001) Modulation of Sociotechnical Change as Climate Change Challenge. [Report]

Arentsen, Maarten and Bruijn, Theo de (2004) National room to manoeuvre: the Dutch position in EU energy policies. [Report]

Arentsen, Maarten and Hofman, Peter and Stapersma, Pier (2006) Literature review on innovation in telecom, automotive, medical techonology and copiers and printers. [Report]

Arentsen, Maarten and Janssen, Judith (2004) Stimuleren met Stimuland : evaluatie van stimulering van plattelandsvernieuwing in de provincie Overijssel in de periode 2000-2003. [Report]

Arentsen, Maarten J. and Bressers, Hans Th.A. and O'Toole, Laurence J. (1997) Institutional and policy responses to uncertainty in environmental policy : paper prepared for the Conference "Uncertainty and Environmental Policy", Enschede 20, 21, 22 November 1997. [Report]

Arentsen, Maarten J. and Bruijn, Theo J.N.M. de and Woltjer, Johan (2001) Schoner Produceren : een advies voor een effectieve en efficiënte monitoringssystematiek. [Report]

Arentsen, Maarten J. and Dinica, Valentina and Marquart, Edwin (1999) Innovating innovation Policy. Rethinking green innovation policy in evolutionary perspective. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Arentsen, M.J. (2013) Quality of Life in the Achterhoek and four other regions in Europe. [Report]

Coenen, F.H.J.M. and Arentsen, M.J. (2013) Quality of Life in North-West Overijssel and four other regions in Europe. [Report]

Dinica, Valentina and Arentsen, Maarten (2001) Green electricity in the Netherlands. [Report]

Hoppe, T. and Arentsen, M.J. and Mikkila, M. and Linnanen, L. (2012) Transition management and the sustainable nutrients economy in the Netherlands: positioning paper. [Report]

Hoppe, Thomas and Arentsen, Maarten and Sanders, M.P.T. and Heldeweg, M.A. and Kroeze, Karel (2014) Wetenschappelijke rapportage ‘Governance by commitment; Co-production in transitional change’. [Report]

Künneke, R.W. and Arentsen, M.J. and Manders, A.M.P. and Plettenburg, L.A. (1997) Marktwerking in de gassector: concept eindrapport. [Report]

Oudshof, B.C. and Arentsen, M.J. and Nonhebel, S. and Biesiot, W. (1997) Analyse en evaluatie van beleidsinstrumenten voor energiebesparing. [Report]

Thesis

Arentsen, Maarten Johannes (1991) Beleidsorganisatie en beleidsuitvoering: een onderzoek naar het stralenbeschermingsbesleid in Nederland, Engeland en Belgie. thesis.

This list was generated on Mon May 29 05:45:55 2017 CEST.